Legea privind suplimentele alimentare

Parlamentul României adoptă prezenta lege: CAPITOLUL I: Dispoziţii generale ART. 1 (1)  Prezenta Lege stabileşte cadrul legal referitor la suplimentele alimentare. (2) În sensul prezentei legi Autoritatea competentă în domeniul suplimentelor alimentare, este Ministerul Sănătăţii (3) Prevederile prezentei Legi protejează sănătatea consumatorilor, asigură condiţiile pentru informarea corectă şi completă a consumatorilor, în conformitate cu reglementările legale […]