Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor

Confidențialitate

Foodnews.ro prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care se abonează la serviciile de știri, respectând confidențialitatea și protecția informațiilor colectate. Nici o informație cu caracter personal nu va fi furnizată unor terți fără consimțământul dumneavoastră în scris.

Foodnews.ro nu va cere utilizatorilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Corespondenţă care oferă/cere sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat prin care se solicită divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat de urgență către Foodnews.ro prin formularul de contact de aici.

Informațiile despre traficul website-ului nostru oferite către unele rețele de publicitate nu vor conține nici o informație cu caracter personal despre niciun utilizator individual. Puteți să solicitați operatorului ștergerea datelor dvs. oricând.
Foodnews.ro respectă legislația română în vigoare: Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completata și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieti pe e-mail.

Vă mulțumim!