Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor

Arăt: 1 - 3 din 3 REZULTATE
Consultanță Legislație

Noi reglementari privind intocmirea situatiilor financiare

In Monitorul Oficial din 19.12.2016 s-a publicat OMFP NR. 2844/2016 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu IFRS. Operatorii economici ce sunt in sfera acestora le vor aplica la intocmirea situatiilor financiare cu data de 31.12.2016.

Prezentul act normativ adopta reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – IFRS.

Sunt in sfera reglementarii urmatoarele categorii de entitati raportoare:

  1. societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
  2. persoanele juridice prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara de catre unele entitati cu capital de stat;
  3. alte entitati obligate prin prevederi legale sa aplice reglementarile respective;
  4. alte entitati care au optat pentru aplicarea reglementarilor respective, conditiile in care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale.

Cu ce data se pot aplica prezentele reglementari?

„Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiareale exercitiului financiar al anului 2016, cu exceptia prevederilor capitolului 7 „Informatii nefinanciare si informatii privind diversitatea“ din anexa nr. 1, care se aplica de la data de 1 ianuarie 2017”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale in baza IFRS, entitatile procedeaza la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse in IFRS.

In scopul intocmirii situatiilor financiare entitatile procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014. concomitent cu inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de retratare, obtinandu-se balanta de verificare ce cuprinde informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.

Prin retratare se intelege efectuarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de trecerea de la Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, la Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Consultanță Legislație

Legea privind suplimentele alimentare

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

ART. 1

(1)  Prezenta Lege stabileşte cadrul legal referitor la suplimentele alimentare.

(2) În sensul prezentei legi Autoritatea competentă în domeniul suplimentelor alimentare, este Ministerul Sănătăţii

(3) Prevederile prezentei Legi protejează sănătatea consumatorilor, asigură condiţiile pentru informarea corectă şi completă a consumatorilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi pentru prevenirea  practicilor comerciale incorecte.

(4) Nu sunt  considerate suplimente alimentare şi nu se supun prezentului act normativ produse ca băuturile energizante, bomboanele sau batoanele cu adaos de vitamine, minerale sau alte substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, siropurile din fructe, sucurile din fructe sau legume, amestecul de alimente şi orice alt produs care nu este comercializat sub formele mentionate in Art. 2, lit a).

(5) Prezenta lege se aplică suplimentelor alimentare comercializate ca produse alimentare şi prezentate ca atare. Dispoziţiile acestei legii nu sunt aplicabile medicamentelor definite în titlul XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2

În sensul prezentei Legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) suplimente alimentare – produsele alimentare al căror scop este de a suplimenta regimul alimentar şi care reprezintă surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutritiţional sau fiziologic, singure sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, respectiv în forme de prezentare cum ar fi capsule, pastile, comprimate, pilule sau alte forme similare, caşete cu pulbere, fiole de lichid, flacoane cu picător şi alte forme similare de lichide şi prafuri destinate să fie luate în cantităţi mici unitare măsurate;

b) nutrienţii sunt reprezentaţi de:

(i)vitamine;

(ii)minerale  ;

c) substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic altele decât vitamine şi minerale – sunt: aminoacizii, enzimele, pre- şi probiotice, acizii graşi esenţiali, extracte vegetale şi animale, diverse substanţe bioactive.

d) extract – preparat, substanţă chimică extrasă din plante, din organisme, organe etc.;

e) aliment nou (novel food) – un aliment care nu a fost utilizat pentru consumul uman la un nivel semnificativ în cadrul Comunităţii înainte de 15 mai 1997 inclusiv, conform legislaţiei comunitare,  aşa cum este prevăzută în Regulamentul CE 258/1997, privind alimentele şi ingredientele alimentare noi;

f) precursori ai hormonilor steroizi androgeni – substanţe capabile să stimuleze secreţia de hormoni androgeni în organism, peste limitele fiziologice;

g) lista interzisă – lista care denumeşte substanţele şi metodele interzise, în conformitate cu Lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping, publicată anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

h) material vegetal – plantă întreagă, fragmentată sau tăiată, părţi de plante, alge, fungi, licheni;

i) contaminant – orice substanţă care nu se adaugă în mod intenţionat în alimente dar care este totuşi prezentă în acestea ca rezultat al producţiei ( inclusiv activităţile privind creşterea plantelor , creşterea animalelor şi medicina veterinară) fabricaţiei , prelucrării, preparării, tratamentelor, ambalării, transportului sau manipulării acestora ori ca rezultat al contaminării mediului înconjurător. Materiile străine cum ar fi fragmentele de insecte , părul de animale etc. nu sunt incluse în această definiţie.

j) contaminare – prezenţa în suplimente alimentare a unui contaminant, astfel cum este el definit la litera i) ;

k ) supliment alimentar falsificat – suplimentul alimentar a cărui compoziţie a fost modificată intenţionat prin adăugarea unei substanţe străine de natura produsului, care maschează o calitate inferioară, care ar putea constitui un risc pentru sănătatea consumatorilor,care le-ar putea leza interesele sau care i-ar informa greşit;

l) produsele stupului care pot fi ingrediente în suplimente alimentare – polenul, propolisul, mierea şi lăptişorul de matcă, potrivit art. 1  alin. (2) lit. h) din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, republicată.

m) notificare – înştiinţarea autorităţii competente privind  punerea pe piaţă a unui supliment alimentar şi confirmarea acceptării acesteia prin eliberarea unui certificat .

n) certificat – act administrativ eliberat de autoritatea  competentă .

o) porţie zilnică de consum  – cantitatea recomandată de către producător pentru consumul zilnic,  în funcţie de forma de condiţionare a suplimentului alimentar respectiv ;

Pentru a citi toate articolele acestei legi vă rugăm să accesați link-ul urmator:

Lege privind suplimentelea limentare.doc

 

Editoriale În pahar

Fondurile europene destinate producatorilor se vor dubla pana in 2020

 

Fondurile europene destinate producatorilor se vor dubla pana in 2020

grapes photo

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) sprijina sectorul vitivinicol, unul dintre cele mai dezvoltate sectoare ale agriculturii, cu cea mai mare rata de absorbtie a fondurilor europene in proportie de 98% din Programul National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol, pentru perioada 2007-2014, cu investitii importante in plantatii viticole dar si in tehnologie de ultima ora.
Pentru a veni in sprijinul producatorilor romani, MADR a decis realizarea unui studiu de piata care sa cuprinda elemente legate de cererea si oferta de struguri si vin din Romania, dar si informatii despre distributie si consum, pe categorii de varsta, despre preturi ori standarde de calitate. Elementele studiului au fost agreate impreuna cu reprezentantii producatorilor, respectiv organizatia interprofesionala ONIV.
Studiul urmeaza a fi realizat de Institutul de Cercetare pentru Economie Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) din cadrul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice si va avea urmatoarele elemente: regiunile viticole din Romania, sortimentul viticol al Romaniei, cererea si oferta de struguri si vin in Romania, distributia si consumul de vin din Romania, consumul pe categorii de varsta, preturile de consum la struguri si vin, standarde de calitate pentru comercializarea strugurilor de masa si a vinului, continutul in zaharuri, sprijinul financiar acordat sectorului, concluzii etc. Acest studiu este in plina desfasurare, fiind demarat in 15 noiembrie 2016 si va fi finalizat in 8 decembrie 2016.
„Sprijinirea producatorilor romani este una dintre prioritatile mele. Este nevoie de sprijin pentru crearea de noi piete de desfacere. Sectorul vitivinicol fiind unul dintre cele mai dezvoltate cu produse de calitate, care a consumat toate fondurile europene pentru plantatii noi, constructii, modernizare si dezvoltare, are nevoie de acest sprijin. Studiul de piata pe care l-am comandat ICEADR-ului este un prim pas pentru cunoasterea pietei din Romania. In primul rand, este nevoie ca romanii sa cunoasca si sa inteleaga ca avem o traditie milenara in producerea vinului, importanta consumului moderat de vin si, nu in ultimul rand, faptul ca este important sa sustinem noi, romanii, pe cei care produc produse romanesti. S-ar putea, daca identificam o necesitate si surse de finantare, sa extindem acest studiu la piata intracomunitara sau mondiala”, a afirmat ministrul Agriculturii, Achim Irimescu.

Valoarea fondurilor alocate din bugetul Uniunii Europene (UE) pentru masura de promovare a produselor agricole a crescut pe total UE de la peste 50 milioane Euro in anul 2015 la aproximativ 111 milioane de euro in anul 2016 si va creste pana la 200 milioane Euro pana in anul 2020, aspect care, conform estimarilor, va conduce la cresterea numarului si valorii programelor de informare si promovare a produselor agricole derulate de beneficiari romani.
Eficienta acestor masuri care valorizeaza si sprijinul financiar primit in amonte conduce la cresterea pe termen mediu si lung a fluxurilor comerciale cu produse agricole si a exporturilor de vinuri de calitate, produse pe teritoriul national este relevata de evaluarile periodice si raportarile care se efectueaza pentru masura de informare si promovare a produselor agricole pe piata interna si pe pietele tarilor terte si a celei de promovare a vinurilor in cadrul Programului National de Sprijin in sectorul vitivinicol.
Activitatea de promovare a produselor agricole, respectiv a vinurilor, inregistreaza si in Romania, din anul 2009 si pana in prezent, un trend crescator, in conditiile derularii cu sprijinul financiar al Uniunii Europene si de la bugetul de stat a 27 programe multianuale, in valoare totala de 23.771.081,50 euro.
Sursa: Stiriagricole.ro-Vin si vie
Fondurile europene destinate producatorilor se vor dubla pana in 2020