Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor

Arăt: 1 - 3 din 3 REZULTATE
Consultanță Locale Știri

POR 2014-2020 a fost aprobat de Comisia Europeana

pumpkin-texture-food_news_romaniaProgramul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE).
Doamna Corina Crețu, comisarul european pentru politica regională, și doamna Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, au participat marți, 23 iunie a.c., la Bruxelles, la semnarea deciziei Comisiei Europene de adoptare a Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.
Comisarul european pentru politică regională Corina Crețu a declarat: „Am adoptat astăzi unul dintre cele mai mari programe de investiții din Uniunea Europeană. Acesta va aduce beneficii concrete pentru toți cetățenii României. Prin sprijinirea întreprinderilor mici, prin promovarea mobilității urbane, prin îmbunătățirea conectivității regionale și prin oferirea unui acces mai bun la servicii sociale pentru toți cetățenii, în special pentru cei mai săraci și mai vulnerabili, aceste investiții vor duce la îmbunătățirea semnificativă a vieții românilor. În plus, investițiile în eficiența energetică vor scădea facturile la energie pentru consumatorii casnici și vor proteja mediul. Le doresc românilor să profite la maximum de oportunitățile oferite de acest program”.
Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice Sevil Shhaideh a adăugat: „Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat astăzi, este programul cu cea mai mare contribuție la dezvoltarea regională a României. Programul prevede alocările financiare pentru cele 11 axe prioritare (plus axa 12 – Asistență Tehnică) în care vor fi investiți în următorii 7 ani cei 8,25 miliarde euro alocați României pentru dezvoltare regională. Din bugetul total, 6,7 miliarde euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Marcăm, practic, începutul unei noi etape în dezvoltarea României”.
Programul prevede obiectivele urmărite, domeniile finanțate şi planul de finanțare, care sunt beneficiarii eligibili pentru fiecare axă în parte, mecanismul instituțional, principiile de prioritizare a investiţiilor și instrumentele de lucru. POR 2014-2020 acoperă 9 dintre cele 11 obiective tematice avute în vedere de Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
POR 2014-2020 va continua să finanțeze investiții din perioada 2007-2013: infrastructură socială, de sănătate şi educaţională, IMM-uri, drumuri județene și turism, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent: reabilitarea termică a clădirilor publice, lucrări de cadastru și centre de transfer tehnologic.
„Noul program este o versiune mai bună, mai accesibilă pentru beneficiari, pentru că au fost înglobate recomandările Comisiei de simplificare a regulilor: apeluri de proiecte uniformizate pentru toate axele, un număr mai mic de documente depuse odată cu cererea de finanțare, proiectele aflate în stadiu avansat de pregătire vor primi punctaj suplimentar, iar etapele de evaluare și selecție vor dura mai puțin”, a precizat ministrul dezvoltării regionale.
Programul a fost elaborat pe baza nevoilor de dezvoltare a României, identificate prin analize şi studii regionale (Planurile regionale de dezvoltare) și din documentele strategice naționale și europene conexe. Pregătirea programului a început în luna august 2012, prin înființarea Comitetului Consultativ pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 și a grupurilor de lucru subsecvente, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai organismelor regionale, ai mediului economic, social, academic și societatea civilă.
În martie 2014, programul a fost lansat în consultare publică, în august a fost trimisă Comisiei Europene versiunea oficială, iar în mai 2015 a fost lansat în consultare publică ghidul general al solicitantului.
Exemple de activităţi ce se pot finanţa prin POR 2014-2020
Circa 206 milioane euro vor fi alocați pentru centrele de transfer tehnologic, o noutate față de programul anterior, iar 877 milioane euro – pentru a sprijini IMM să devină mai competitive. Pentru o economie cu emisii de carbon reduse, sunt alocați 2,37 miliarde euro pentru activități de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice, rezidențiale sau pentru investiții în iluminat public și transport urban.
O altă noutate a programului o reprezintă conceptul de Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității locale (CLLD), pentru care sunt alocate fonduri în valoare de 101,41 milioane euro. CLLD vizează proiecte pentru comunitățile marginalizate: investiţii în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale, locuinţe sociale, activități de economie socială, amenajarea spațiului urban degradat..
Din categoria investițiilor noi face parte și Axa Prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, cu un buget alocat de 312,89 milioane euro. Pentru această axă, beneficiarul eligibil este Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Un alt instrument nou pentru perioada 2014-2020 îl reprezintă Investițiile Teritoriale Integrate (ITI): o zonă desemnată, care are o strategie de dezvoltare teritorială integrată, are asigurate surse de finanțare prin mai multe programe operaţionale, cu scopul de a accelera dezvoltarea respectivei zone. În România, ITI se aplică în Delta Dunării, în 38 de unități administrativ-teritoriale din Deltă, din județul Tulcea și din nordul județului Constanța. Din alocarea indicativă pentru ITI Delta Dunării, de circa 1,3 miliarde euro, prin POR 2014-2020 sunt alocate 411,7 milioane euro.
În ceea ce privește Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), implementarea acesteia este, de asemenea, finanțată prin contribuția mai multor fonduri/programe europene, fie prin alocări dedicate, fie prin acordarea de punctaje suplimentare în etapa de evaluare a proiectelor. Pentru perioada 2014-2020, POR a alocat un buget de 500 de milioane de euro pentru cele 12 județe riverane Dunării.

Bibliografie

Nord-vest.ro

Editoriale Știri

Prioritățile PNDR 2014-2020

Joi, 12.12.2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a organizat Ziua Media pentru Dezvoltare Rurală, eveniment de informare în contextul pregătirii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020).  Domnul Daniel CONSTANTIN – ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi domnul Franz FISCHLER – fost comisar european pentru agricultură au prezentat principalele direcții politice, obiectivele și prioritățile …