Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor

Arăt: 1 - 1 din 1 REZULTATE
Consultanță Legislație

Legea privind suplimentele alimentare

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

ART. 1

(1)  Prezenta Lege stabileşte cadrul legal referitor la suplimentele alimentare.

(2) În sensul prezentei legi Autoritatea competentă în domeniul suplimentelor alimentare, este Ministerul Sănătăţii

(3) Prevederile prezentei Legi protejează sănătatea consumatorilor, asigură condiţiile pentru informarea corectă şi completă a consumatorilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare şi pentru prevenirea  practicilor comerciale incorecte.

(4) Nu sunt  considerate suplimente alimentare şi nu se supun prezentului act normativ produse ca băuturile energizante, bomboanele sau batoanele cu adaos de vitamine, minerale sau alte substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic, siropurile din fructe, sucurile din fructe sau legume, amestecul de alimente şi orice alt produs care nu este comercializat sub formele mentionate in Art. 2, lit a).

(5) Prezenta lege se aplică suplimentelor alimentare comercializate ca produse alimentare şi prezentate ca atare. Dispoziţiile acestei legii nu sunt aplicabile medicamentelor definite în titlul XVII „Medicamentul” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 2

În sensul prezentei Legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) suplimente alimentare – produsele alimentare al căror scop este de a suplimenta regimul alimentar şi care reprezintă surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutritiţional sau fiziologic, singure sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, respectiv în forme de prezentare cum ar fi capsule, pastile, comprimate, pilule sau alte forme similare, caşete cu pulbere, fiole de lichid, flacoane cu picător şi alte forme similare de lichide şi prafuri destinate să fie luate în cantităţi mici unitare măsurate;

b) nutrienţii sunt reprezentaţi de:

(i)vitamine;

(ii)minerale  ;

c) substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic altele decât vitamine şi minerale – sunt: aminoacizii, enzimele, pre- şi probiotice, acizii graşi esenţiali, extracte vegetale şi animale, diverse substanţe bioactive.

d) extract – preparat, substanţă chimică extrasă din plante, din organisme, organe etc.;

e) aliment nou (novel food) – un aliment care nu a fost utilizat pentru consumul uman la un nivel semnificativ în cadrul Comunităţii înainte de 15 mai 1997 inclusiv, conform legislaţiei comunitare,  aşa cum este prevăzută în Regulamentul CE 258/1997, privind alimentele şi ingredientele alimentare noi;

f) precursori ai hormonilor steroizi androgeni – substanţe capabile să stimuleze secreţia de hormoni androgeni în organism, peste limitele fiziologice;

g) lista interzisă – lista care denumeşte substanţele şi metodele interzise, în conformitate cu Lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping, publicată anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

h) material vegetal – plantă întreagă, fragmentată sau tăiată, părţi de plante, alge, fungi, licheni;

i) contaminant – orice substanţă care nu se adaugă în mod intenţionat în alimente dar care este totuşi prezentă în acestea ca rezultat al producţiei ( inclusiv activităţile privind creşterea plantelor , creşterea animalelor şi medicina veterinară) fabricaţiei , prelucrării, preparării, tratamentelor, ambalării, transportului sau manipulării acestora ori ca rezultat al contaminării mediului înconjurător. Materiile străine cum ar fi fragmentele de insecte , părul de animale etc. nu sunt incluse în această definiţie.

j) contaminare – prezenţa în suplimente alimentare a unui contaminant, astfel cum este el definit la litera i) ;

k ) supliment alimentar falsificat – suplimentul alimentar a cărui compoziţie a fost modificată intenţionat prin adăugarea unei substanţe străine de natura produsului, care maschează o calitate inferioară, care ar putea constitui un risc pentru sănătatea consumatorilor,care le-ar putea leza interesele sau care i-ar informa greşit;

l) produsele stupului care pot fi ingrediente în suplimente alimentare – polenul, propolisul, mierea şi lăptişorul de matcă, potrivit art. 1  alin. (2) lit. h) din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, republicată.

m) notificare – înştiinţarea autorităţii competente privind  punerea pe piaţă a unui supliment alimentar şi confirmarea acceptării acesteia prin eliberarea unui certificat .

n) certificat – act administrativ eliberat de autoritatea  competentă .

o) porţie zilnică de consum  – cantitatea recomandată de către producător pentru consumul zilnic,  în funcţie de forma de condiţionare a suplimentului alimentar respectiv ;

Pentru a citi toate articolele acestei legi vă rugăm să accesați link-ul urmator:

Lege privind suplimentelea limentare.doc