Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor

Arăt: 1 - 10 din 18 REZULTATE
Locale Știri

Târg de Crăciun la USAMV Cluj-Napoca

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în parteneriat GAL Napoca Porolissum, organizează Târgul de Crăciun, în perioada 11-21 decembrie 2017, între orele 10.00-18,00, pe platoul din faţa Aulei Magna „Mihai Şerban”, din incinta campusului de pe Calea Manăştur 3-5. Târgul de Crăciun cuprinde trei evenimente: – sesiuni de prezentare și degustare (cu posibilitate …

Consultanță Legislație

PNDR: ce exploatatii agricole sunt prioritizate la fondurile dedicate tinerilor fermieri

Tinerii fermieri, care au o varsta de pana in 40 ani, au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile, in valoare de 50.000 Euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din PNDR 2020.

Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare. Va prezentam in cadrul acestui articol criteriile de selectie ale proiectelor, conform Ghidului solicitantului.

Primul principiu luat in calcul este cel al sectorului prioritar. De exemplu, pentru vegetal, cei care isi propun sa se instaleze in fruntea unei ferme legumicole vor obtine 30 puncte. Pentru exploatatiile care au ca scop producerea de samanta/ material saditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole si viticole – exceptand cele pentru legumicultura se vor acorda 25 de puncte. Pentru pomicultura, exceptand pepinierele pomicole, se vor acorda 20 puncte.

Pentru sectorul zootehnic, fermele de bovine sunt prioritizate, pentru acestea acordandu-se 30 puncte. De asemenea, fermierii vor primi pentru apicultura 25 puncte, iar pentru ferme din sectorul ovinelor si caprinelor 20 puncte.

Un alt principiu luat in considerare este si cel al comasarii exploatatiilor avand in vedere numarul exploatatiilor
preluate integral. Astfel, daca solicitantul preia integral minim trei exploatatii agricole se vor acorda 15 puncte, daca preia doua exploatatii agricole 10 puncte, iar daca preia una – 5 puncte.

O diferentiere in cadrul selectiei se va face si pe baza nivelului de calificare in domeniul agrico. Mai exact, daca solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare in domeniul agricol se vor acorda 25 puncte, daca solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in domeniul agricol – 20 puncte, iar daca solicitantul are o formare profesionala care confera un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate si anume, prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislatiei aplicabile la momentul acordarii certificatului de calificare profesionala se vor acorda 10 puncte.

Totodata, se va lua in calcul si principiul potentialului agricol care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate. Astfel, daca proiectul este implementat intr-o zona cu potential ridicat se vor acorda 25 puncte, iar daca proiectul este implementat intr-o zona cu potential mediu – 20 puncte.

Aslte 5 puncte se vor acorda daca solicitantul isi propune prin proiect sau demonstreaza ca detine/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul Planului de Afaceri ca va pastra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate si se vor regasi in Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania elaborat de catre ISTIS) pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului.

Sprijinul nerambursabil este de maximum 50.000 Euro si va fi acordat sub forma de prima in doua transe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare si 25% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.


Sursa: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti
Link articol: PNDR: ce exploatatii agricole sunt prioritizate la fondurile dedicate tinerilor fermieri


 

Locale Știri

PNDR: conditii obligatorii pentru accesarea fondurilor europene destinate tinerilor fermieri

PNDR: conditii obligatorii pentru accesarea fondurilor europene destinate tinerilor fermieri

Tinerii fermieri, care au o varsta pana in 40 ani, pot accesa fonduri europene nerambursabile, in valoare de maxim 50.000 euro pe proiect, in cadrul submasurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR).

Pentru a putea primi sprijin in cadrul submasurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, conform Ghidului solicitantului.
In primul rand, solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici si sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 SO (valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare).

De asemenea, o alta conditie obligatorie este ca fermierul sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre conditiile care vor fi dezvoltate in sectiunea dedicata formarii profesionale in Ghidul solicitantului.
Totodata, solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri viabil pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole pentru care solicita sprijin prin intermediul acestei submasuri.

Beneficiarul isi va stabili domiciliul si sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia, si locul de munca, in cazul in care este incadrat intr-o activitate salarizata, in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin, pâna la momentul demararii implementarii Planului de Afaceri, aceasta fiind o preconditie a gestionarii eficiente a Planului de Afaceri – in cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare.
Implementarea (demararea) Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013) in termen de maximum 18 luni de la data incheierii instalarii.

Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri).
In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor si conditia referitoare la existenta platformei de gunoi de grajd nu este indeplinita la momentul depunerii Cererii de Finantare, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu amenajari de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu si a legislatiei aplicabile (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri) sau adaptari ale platformelor deja existente. Se va consulta in acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole” si „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”. In cazul in care exploatatia detine amenajari privind gestionarea gunoiului de grajd, conforma cu cerintele de mediu si cele aferente Anexei 8 la Ghid, in Planul de Afaceri se va descrie platforma si conformitatea acesteia cu cerintele normelor de mediu si daca este cazul, se vor atasa documente justificative.

In cazul infiintarii/ adaptarii platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole aprobat prin Ordinul nr. 1270/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare.

O noua sesiune de depunere a proiectelor de finantare prin masura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri urmeaza sa fie lansata in luna februarie 2017.
Tara noastra are alocata prin PNDR 2014 – 2020 o suma totala de 9,363 miliarde de euro, din care 8,015 miliarde de euro reprezinta fondurile europene atribuite tarii noastre, iar 1,347 miliarde de euro reprezinta contributia nationala.

Sursa: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti
Link articol: PNDR: conditii obligatorii pentru accesarea fondurilor europene destinate tinerilor fermieri

Locale Știri

PNDR: fonduri europene pentru procesarea produselor agricole

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti, conform Ghidului solicitantului aferent submasurii 4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.2 sunt intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari) cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

In cadrul submasurii 4.2 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si /sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

– Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
– Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
– Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare
– Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);

Sunt permise achizitionarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor necesare activitatii descrise prin proiect, precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie si a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect, urmatoarele: Autocisterne, Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare), Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), Rulote si autorulote alimentare; Remorci si semiremorci specializate.

Sprijinul nerambursabil va fi de: 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative, 40% pentru alte intreprinderi, si nu va depasi:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Locale Știri

PNDR: cum sunt selectionate proiectele pentru masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

 

PNDR: cum sunt selectionate proiectele pentru masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole

Cea mai accesata linie de finantare din actualul PNDR este fara indoiala submasura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole. Ministerul Agriculturii a publicat de curand, la inceputul lunii decembrie 2016, un nou Ghid al solicitantului pentru aceasta masura de investitii. Va prezentam in acest articol criteriile in baza carora sunt selectionate proiectele cu fonduri europene pentru submasura 4.1 – sectorul vegetal.

Evaluarea proiectelor se realizeaza lunar pentru proiectele care au un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decat pragul de calitate lunar mentionat in anuntul licitatiei anuale de proiecte. Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finantare.

Cererile de Finantare care au punctajul estimat (auto‐evaluare/pre‐scoring) mai mic decat pragul de calitate lunar nu pot fi depuse in luna respectiva, ci in luna aferenta pragului de calitate in care acestea se incadreaza.

Este important ca inainte de depunerea Cererii de Finantare, sa identificati, obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o intruneste si sa-l mentionati in Cererea de Finantare, sectiunea A „Date despre tipul de proiect si beneficiar” precum si incadrarea corecta a proiectului din punct de vedere al alocarii financiare a masuri/ submasuri/ componente (alocare distincta).

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economica a exploatatiei agricole, prevazuta la depunerea Cererii de Finantare, pe toata perioada de implementare a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin conditiile de eligibilitate.

Total SO a exploatatiei pentru care s-a primit punctaj va putea creste in anii de previzionare, tinand cont insa de faptul ca la sfarsitul primului an de monitorizare, exploatatia sa se incadreze in categoria (intervalul) de dimensiune economica pentru care s-a primit punctaj.

SECTORUL VEGETAL

1. Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza exploatatiile de dimensiuni medii: Exploatatia agricola avand dimensiunea economica intre 12.000 – 250.000 SO (valoarea productiei standard).

 • 1.1. 12.000 – ≤50.000 – 15 p
 • 1.2. >50.000 – ≤100.000 – 13 p
 • 1.3. >100.000 – ≤ 250.000 – 11 p

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge intreaga exploatatie ca urmare a investitiilor propuse prin proiect la sfarsitul primului an de monitorizare dupa finalizarea investitiei, inclusiv in cazurile in care investitia propusa prin proiect nu afecteaza toata exploatatia, asa cum reiese din documentatia tehnico-economica, corelata cu informatiile furnizate in cadrul punctului „Stabilirea categoriei de ferma”, din cadrul Cererii de Finantare.

Pentru indeplinirea acestui principiu de selectie, dimensiunea economica trebuie atinsa pana la sfarsitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a realizarii investitiilor propuse prin proiect, atat pentru proiectele care presupun modernizarea/extinderea exploatatiei agricole (prin corelarea dimensiunii economice a fermei la data depunerii Cererii de Finantare cu previziunile economico-financiare din documentatia tehnico-economica), cat si pentru proiectele care presupun desfasurarea pentru prima data a unei activitati agricole.

In cazul solicitantilor forme asociative (cooperative agricole, societati cooperative agricole si grupuri de producatori) se vor cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviti de investitie.

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine si pasari) si vegetal (cereale, plante oleaginoase si proteice, cartofi si legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor)

 • 2.1 legumicultura in spatii protejate: a) seminte si/sau material saditor – 20 p; b) productie – 19 p
 • 2.2 plante oleaginoase si proteice: a) seminte si/sau material saditor – 20 p; b) productie – 18 p
 • 2.3 cereale si cartofi: a) seminte si/sau material saditor – 20 p; b) productie – 17 p

Pentru acordarea punctajului se va lua in considerare cultura majoritara din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, fata de totalul dimensiunii economice a intregii exploatatii atinse la sfarsitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investitiei prevazute in proiect. In cazul exploatatiilor mixte cand proiectul a fost incadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentand componenta majoritar valorica din Bugetul indicativ al Cererii de Finantare) analiza SO a grupei de cultura se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al intregii exploatatii.

3. Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv combinarea in cadrul aceluiasi proiect a investitiilor in productia agricola primara cu procesarea si/ sau comercializarea productiei obtinute. Proiecte care combina cel putin doua operatiuni care conduc la realizarea unui lant alimentar integrat dupa cum urmeaza:

 • 3.1. a) productie agricola primara –procesare – comercializare – 15 p; b) productie agricola primara, inclusiv conditionare – comercializare – pentru investitii in unitati de productie vizand productia de legume, struguri de masa – 15 p.
 • 3.2. productie agricola primara – procesare – 13 p
 • 3.3. a) integrare productie agricola primara, procesare si comercializare prin membrii din cadrul OIPA – 11 p; b) productie agricola primara, inclusiv conditionare – comercializare – pentru investitii in unitati de productie vizand productia de legume, struguri de masa prin membrii din cadrul OIPA – 11 p
 • 3.4. integrare productie agricola primara – procesare prin membrii din cadrul OIPA – 10 p

In contextul acestui principiu, in cadrul legumelor sunt incluse si culturile de cartofi si ciupercile de cultura.

In cazul criteriului 3.1a si 3.2, obligatoriu se va integra productia cu procesarea in cadrul exploatatiei agricole, iar in ceea ce priveste comercializarea (criteriul 1a), aceasta se poate realiza fie in mod direct de catre fermier catre consumatorul final, fie prin vanzarea catre consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul unor precontracte/contracte incheiate direct cu comerciantii cu amanuntul, detinatorii de unitati turistice, restaurante etc.).

Intermediarul (care poate fi una sau pot fi mai multe persoane juridice care indeplineste/indeplinesc calitatea de unic intermediar intre producator si consumator) cu care solicitantul are pre-contract/ contract, comercializeaza aceste produse direct catre consumatorii finali. In cazul proiectelor care vizeaza productia de legume si struguri de masa, se poate acorda punctaj in cadrul criteriului 3.1b) daca prin proiect se prevad, pe langa investitiile in productia agricola primara si investitii in conditionare, iar comercializarea productiei poate fi realizata in conditiile detaliate mai sus.

4. Principiul asocierii fermierilor, care detin exploatatii de dimensiuni micii si/sau medii, in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producatori constituite in baza legislatiei nationale in vigoare. Solicitantii sunt:

 • 4.1. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole avand dimensiunea pana la 12 000 SO – 20 p
 • 4.2. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre >12 000 -≤ 50 000 SO – 18 p
 • 4.3. grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din exploatatii agricole de dimensiuni cuprinse intre >50.000 -≤ 100.000 SO – 16 p

5. Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele cu potential determinate in baza studiilor de specialitate

 • 5.1. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol ridicat (conform notei de bonitare ICPA) – 10 p
 • 5.2. Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol mediu (conform notei de bonitare ICPA) – 9 p

6. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al managerului exploatatiei agricole Managerul/Administratorul exploatatiei detine calificare in raport cu activitatea prevazuta prin proiect, in functie de:

 • 6.1. studii superioare – 10 p
 • 6.2. studii liceale sau postliceale – 8 p
 • 6.3. scoli profesionale sau formare profesionala care confera un nivel minim de calificare in domeniul agricol – 6 p

7. Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma , prin prioritizarea investitiilor care conduc la economii cat mai mari de apa.

Proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de ferma asigura in urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa de:

 • 7.1. peste 20% – 5 p
 • 7.2. >10% – ≤20% – 3 p

8. Solicitantul isi propune sau demonstreaza prin proiect ca obtine/dezvolta la nivelul exploatatiei agricole si prevede in cadrul documentatiei tehnico-economice ca va pastra si dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toata durata de implementare si monitorizare a proiectului – max. 5 p.

Punctajul se acorda in cazul tuturor solicitantilor, atat a celor care isi propun (in cazul in care solicitantul desfasoara pentru prima oara o activitate agricola sau daca solicitantul nu cultiva soiuri autohtone la data depunerii Cererii de Finantare) cat si a celor care demonstreaza la depunere ca obtin/ dezvolta la nivelul exploatatiei agricole.

Punctajul se va acorda proportional in functie de ponderea nucleului soiurilor autohtone exprimate in SO din total dimensiune economica a exploatatiei.


PNDR: cum sunt selectionate proiectele pentru masura 4.1 – Investitii in exploatatii agricole
Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Locale Știri

Se lanseaza noi apeluri de primire a proiectelor prin PNDR 2020

 

Se lanseaza noi apeluri de primire a proiectelor prin PNDR 2020

Incepand cu data de 15 decembrie 2016, se deschide o noua sesiune de depunere a proiectelor cu finantare europeana nerambursabila prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, in perioada 15 decembrie 2016, ora 9.00 – 28 februarie 2017, ora 16.00, solicitantii de finantare europeana nerambursabila pot depune proiecte pentru investitii in exploatatii agricole din sectorul vegetal si din cel zootehnic (prin submasura 4.1). Totodata, in intervalul 16 decembrie 2016, ora 9.00 – 28 februarie 2017, ora 16.00, se pot depune proiecte pentru cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol (prin submasurile 16.4 si 16.4a).

De asemenea, se primesc cereri de finantare in cadrul schemei pentru micii fermieri (submasura 6.5) in perioada 15 decembrie 2016, ora 9.00 – 15 mai 2017, ora 16.00. Aceasta submasura este lansata pentru prima oara in aceasta perioada de finantare.

Alocarea disponibila aferenta acestei noi sesiuni de depunere pentru toate submasurile lansate este de peste 266 milioane de euro, impartita astfel: pentru sM 4.1 alocarea bugetara stabilita este de 150 milioane de euro, din care vegetal – 75 milioane de euro si zootehnic – 75 milioane de euro ), pentru sM 6.5 alocarea bugetara stabilita este de 112,33 milioane de euro, iar pentru sM 16.4 si sM 16.4a alocarea bugetara stabilita este de 4 milioane de euro (2 milioane pe fiecare submasura).

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on-line pe pagina oficiala a Agentiei, www.afir.info, pentru toate cele 4 submasuri mentionate mai sus. Pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii, solicitantii au la dispozitie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat pe site-ul Agentiei, la sectiunea „Investitii PNDR”, in pagina dedicata fiecarei submasuri de finantare in parte.

Pentru sM 4.1, beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale/ familiale, societatile comerciale/ agricole, cooperativele agricole si grupurile de producatori, dar si institutele de cercetare.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Acesta se poate majora pana la 90% in functie de dimensiunea fermei si de tipul de beneficiar, dar rata sprijinului combinat nu poate depasi 90% in cazul fermelor mici si medii (cu dimensiunea pana la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% in cazul fermelor avand intre 250.000 si 500.000 SO inclusiv.

Investitii eligibile in cadrul sM 4.1 pot fi : constructia, extinderea, modernizarea si dotarea constructiilor din cadrul fermei, amenajarea si dotarea spatiilor de desfacere si comercializare, precum si alte cheltuieli de marketing, in cadrul unui lant alimentar integrat.Valoarea sprijinului poate atinge 2 milioane de euro pe proiect in cazul lanturilor alimentare integrate.

Conform Regulamentului de selectie a proiectelor, pentru acesata sesiune se aplica principiul conform caruia vor fi declarate neconforme proiectele al caror punctaj estimat va scadea in urma evaluarii AFIR sub pragul de calitate corespunzator lunii in care au fost depuse. De asemenea, vor fi declarate neconforme proiectele incadrate gresit din punct de vedere al alocarii financiare (alocare distincta).

Prin intermediul sM 16.4 si 16.4a, valoarea sprijinului este de maxim 100.000 euro pentru ambele submasuri, iar intensitatea sprijinului este de 100%. Beneficiari eligibili sunt reprezentati de parteneriatele constituite in baza unui Acord de Cooperare din cel putin un partener din categoriile (fermieri, microintreprinderi si intreprinderi mici, organizatii neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare – inclusiv universitatile de profil, unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica) si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/ pomicol, in functie de submasura.

Investitii eligibile sunt sprijinite cheltuielile prevazute in planul sau studiul de marketing, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii: studii/ planuri – elaborarea studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing, costurile de functionare a cooperarii, costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare (pagina web, brosuri, pliante, bannere, promovare platita prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune).

In cadrul sM 6.5, beneficiarii eligibili pentru acest tip de finantare acordata prin PNDR 2020 sunt eligibili micii fermieri care au aplicat cel putin un an Schemema simplificata pentru micii fermieri din Pilonul I (implementata prin APIA), conform Titlului V din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sprijinul public nerambursabil se acorda anual, incepand cu data transferului si pana la data de 31.12.2020 si reprezinta 120% din suma anuala calculata a sprijinului pe care fermierul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/ an, reprezentand 120% din suma maxima anuala calculata a sprijinului pe care fermierul a primit-o in ultimul an in cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I).

Se lanseaza noi apeluri de primire a proiectelor prin PNDR 2020
Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Locale Știri

Anunţ de lansare a primei sesiunii de primire a proiectelor pentru schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă s.M. 8.1

Anunţ de lansare a primei sesiunii de primire a proiectelor pentru schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă s.M. 8.1 Source: Comunicari PNADR Anunţ de lansare a primei sesiunii de primire a proiectelor pentru schema de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de …

Locale Știri

A fost publicat Ghidul Solicitantului și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, submăsura 8.1

A fost publicat Ghidul Solicitantului și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, submăsura 8.1 Source: Comunicari PNADR A fost publicat Ghidul Solicitantului și documentele relevante pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, submăsura …

Page 1 of 2
1 2