Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor

Arăt: 1 - 10 din 25 REZULTATE
Consultanță Legislație

Se doreşte o procedură mai simplă de transformare a societăților agricole în societăți comerciale

Se doreşte o procedură mai simplă de transformare a societăților agricole în societăți comerciale Proprietarii de terenuri agricole, care fac parte din diferite forme de asociere având ca scop exploatarea terenurilor agricole, vor avea de anul acesta la dispoziție o procedură mai simplă de transformare a respectivelor societăți agricole în societăți comerciale, cu posibilitatea de …

Locale Știri

Procedura de infringement pentru Legea care obligă marii comercianți să vândă 51% produse locale, declanşată

  Președintele comisiei pentru afaceri europene a Senatului și agentul guvernamental pentru CJUE au anunțat că România a primit astăzi de la Comisia Europeană notificarea declanșării procedurii de infringement pentru Legea care obligă marii comercianți să vândă 51% produse locale. Procedura de infringement constituie un proces care presupune atenționarea unui stat membru UE de către …

Consultanță Legislație

Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România are o nouă reglementare!

România deţine un patrimoniu forestier de o valoare inestimabilă, inclusiv suprafeţe însemnate cu păduri virgine şi cvasivirgine. Gestionarea durabilă şi dezvoltarea fondului forestier naţional şi protecţia strictă a pădurilor cu valoare conservativă excepţională constituie priorităţi ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care decurg din strategia forestieră naţională şi din reglementările internaţionale adoptate de ţara noastră.
Protecţia strictă a pădurilor virgine şi cvasivirgine este una dintre căile principale de conservare şi ameliorare a biodiversităţii pădurilor româneşti. Completarea în anul 2017 a cadrului legal necesar pentru a se asigura păstrarea acestor păduri pentru generaţiile viitoare a deschis posibilitatea identificării şi punerii sub protecţie strictă a tuturor pădurilor virgine şi cvasivirgine care ne-au mai rămas.
O noutate legislativă în ceea ce priveşte protejarea acestor păduri este reprezentată de Ordinul nr. 2525/2017 privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România publicat în Monitorul Oficial nr. 63/2017.
Prin acest ordin se aprobă constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România ca instrument de evidenţă şi gestiune a pădurilor virgine şi cvasivirgine.
Care sunt categoriile de păduri care se includ în catalog?
Catalogul cuprinde următoarele categorii de păduri:

  • pădurile încadrate în categoriile funcţionale de păduri virgine şi  păduri cvasivirgine, potrivit amenajamentelor silvice existente şi a celor care se vor elabora ulterior;
    pădurile care îndeplinesc criteriile şi indicatorii de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine, altele decât cele prevăzute mai sus, care sunt identificate prin Studii de fundamentare pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, denumite în continuare studii de fundamentare.

Acest catalog se publică pe pagina de internet a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se reactualizează ori de câte ori se includ sau se exclud păduri virgine şi cvasivirgine din acest Catalog.
Cine identifică aceste tipuri de păduri?
În scopul alcătuirii evidenţei pădurilor, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură identifică aceste păduri corespunzător ariei lor de competenţă şi întocmesc lista pădurilor virgine şi cvasivirgine, prezentând toate informaţiile din Catalog, listă pe care o transmit autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în vederea integrării în Catalogul de pe site-ul acesteia.
Cine poate realiza studii de fundamentare?
Studiile de fundamentare se realizează de către persoane fizice sau juridice.
Persoanele fizice care elaborează studiul de fundamentare trebuie să facă dovada că au studii superioare în domeniul silviculturii şi că îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: să fie atestate ca şef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert CTAP; să fie cercetători ştiinţifici minimum gradul III şi să fie cadre didactice universitare care îşi desfăşoară activitatea în domeniul silviculturii, ecologiei sau biologiei.
Persoanele juridice care elaborează studiul de fundamentare trebuie să facă dovada că au relaţii contractuale cu o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute pentru persoane fizice şi, dacă persoanele juridice consideră necesar, una sau mai multe persoane care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii: să fie absolvenţi de studii superioare în domeniul ştiinţelor naturii – silvicultură, ecologie şi protecţia mediului, biologie, care să aibă o experienţă profesională în domeniu de minimum 5 ani; să fie cercetători ştiinţifici cu minimum gradul III în domeniul ştiinţelor naturii – silvicultură, ecologie şi protecţia mediului, biologie; să fie cadre didactice universitare care îşi desfăşoară activitatea în domeniul silviculturii, ecologiei şi biologiei.
Însă care sunt noutăţile aduse de acest act normativ?
Potrivit ştirilor juridice printre prevederi se numără explicit se precizează faptul că elaboratorului studiilor de fundamentare necesare includerii în Catalog, i se acordă accesul la istoricul aplicării amenjamentului, precum şi la datele din amenajament.
Garda Forestieră nu mai are posibilitatea de a respinge studiile pentru elemente ce ţin de formă, ci doar pentru considerente de fond, administratorii de păduri şi prestatorii de servicii silvice au obligaţia de a notifica Garda Forestieră în situaţia identificării de păduri virgine.
Se permite depunerea studiilor de fundamentare în toată perioada anului, vizitele în teren putând fi amânate în perioada sezonului rece şi se pot exclude suprafeţe de pădure din studiul de fundamentare doar pe baza documentelor, în situaţia existenţei consensului între părţi.
Reamintim că actul normativ publicat abrogă Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1417/2016 privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România.


Acest articol Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România are o nouă reglementare! a fost publicat prima data pe Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic.
Sursa: LexCafe.ro-Agricultură şi silvicultură
Link articol: Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România are o nouă reglementare!


 

Locale Știri

Se doreşte înfiinţarea unei burse române a cerealelor

Se doreşte înfiinţarea unei burse române a cerealelor Consiliul Concurenţei cere înfiinţarea unei burse române a cerealelor, după ce în urma unei investigaţii finalizate anul trecut în rândul celor mai mari tarderi de cereale a observat „dezechilibre” pe piaţă. Mai mult, instituţia cu atribuţii în protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei, încurajează asocierea micilor fermieri, pentru …

Consultanță Legislație

Noi reglementari privind intocmirea situatiilor financiare

In Monitorul Oficial din 19.12.2016 s-a publicat OMFP NR. 2844/2016 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu IFRS. Operatorii economici ce sunt in sfera acestora le vor aplica la intocmirea situatiilor financiare cu data de 31.12.2016.

Prezentul act normativ adopta reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – IFRS.

Sunt in sfera reglementarii urmatoarele categorii de entitati raportoare:

  1. societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
  2. persoanele juridice prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara de catre unele entitati cu capital de stat;
  3. alte entitati obligate prin prevederi legale sa aplice reglementarile respective;
  4. alte entitati care au optat pentru aplicarea reglementarilor respective, conditiile in care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale.

Cu ce data se pot aplica prezentele reglementari?

„Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiareale exercitiului financiar al anului 2016, cu exceptia prevederilor capitolului 7 „Informatii nefinanciare si informatii privind diversitatea“ din anexa nr. 1, care se aplica de la data de 1 ianuarie 2017”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale in baza IFRS, entitatile procedeaza la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse in IFRS.

In scopul intocmirii situatiilor financiare entitatile procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014. concomitent cu inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de retratare, obtinandu-se balanta de verificare ce cuprinde informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.

Prin retratare se intelege efectuarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de trecerea de la Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, la Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Locale

3 ianuarie 2017 ultima zi de depunere a cererilor pentru acciza redusă la motorină utilizată în agricultură!

3 ianuarie 2017 ultima zi de depunere a cererilor pentru acciza redusă la motorină utilizată în agricultură! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat faptul că, cererile de solicitare a acordului prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2017 …

Locale

1.500 euro/an, până în decembrie 2020, pentru fermierii care cedează exploatația agricolă

1.500 euro/an, până în decembrie 2020, pentru fermierii care cedează exploatația agricolă Potrivit unei submăsuri din cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a precizat că fermierii care vor să își cedeze exploatația agricolă prin contract de arendă pe minim 20 de ani sau prin contract de vânzare-cumpărare …

Consultanță

Cum puteţi ocupa funcţia de ataşat agricol?

Cum puteţi ocupa funcţia de ataşat agricol? Funcţia de ataşat agricol a fost introdusă relativ recent anul acesta. Aceste funcţii de ataşat agricol pot fi ocupate de funcţionari publici din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al instituţiilor subordonate acestuia, în urma concursului organizat în acest scop, în condiţiile Legii privind Statutul funcţionarilor publici. Criteriile …

Consultanță Legislație

Proiect – 13.12.2016

  Proiect – 13.12.2016 Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar și transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu” în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Botoșani, precum și de modificare a denumirii …

Consultanță

Depunerea cererilor pentru acciza redusă la motorina utilizată în agricultură

Depunerea cererilor pentru acciza redusă la motorina utilizată în agricultură Pentru a beneficia de acciza redusă la motorina utilizată în agricultură, producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale sau organizațiile de îmbunătățiri funciare pot depune, până pe 31 decembrie 2016, Cererile de acord prealabil pentru finanțare. Astfel, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură …

Page 1 of 3
1 2 3