Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor

Arăt: 1 - 10 din 120 REZULTATE
Locale Știri

Vesti bune pentru fermieri privind pretul produselor agricole

 

Vesti bune pentru fermieri privind pretul produselor agricole

Comisia pentru agricultura si dezvoltare rurala a facut o serie de recomandari Comisiei pentru afaceri economice si monetar privind includerea unor sugestii in propunerea de rezolutie ce urmeaza a fi adoptata referitor la raportul anual privind politica UE in domeniul concurentei.

„Agricultorilor din toate sectoarele de productie ar trebui sa li se garanteze dreptul de negociere colectiva, inclusiv dreptul de a conveni preturi minime”, se arata intr-un raport al Comisiei pentru agricultura si dezvoltare rurala din Parlamentul European.

De asemenea, europarlamentarii din Comisia pentru agricultura sustin si ca politica in domeniul concurentei apara interesele consumatorilor, dar nu ia in calcul si pe cele ale producatorilor agricoli si ca trebuie sa asigure faptul ca interesele producatorilor agricoli beneficiaza de acelasi nivel de protectie ca si interesele consumatorilor, garantand aplicarea unor conditii echitabile de concurenta si de acces pe piata, pentru a se favoriza astfel investitiile, ocuparea fortei de munca, inovarea, viabilitatea intreprinderilor agricole si o dezvoltare echilibrata a zonelor rurale din UE.

Pe langa acestea, europarlamentarii insista ca acel concept de „pret echitabil” sa nu fie tratat drept cel mai scazut pret posibil pentru consumator, ci un pretrezonabil, care sa permita remunerarea echitabila a fiecarui actor din lantul de aprovizionare cu produse agricole.

In plus, in documentul citat se mai precizeaza si ca actuala criza din sectorul agricol face necesara adoptarea unor noi initiative, care sa imbunatateasca instrumentele disponibile si sa garanteze faptul ca politica in domeniul concurentei sine seama in mai mare masura de particularitasile sectorului agricol si de diversitatea sectoarelor agricole.

Sursa: Vesti bune pentru fermieri privind pretul produselor agricole

Locale Știri

Cate familii de albine de elita, din rasa Apis Mellifera Carpatica, mai detine Romania

 

Cate familii de albine de elita, din rasa Apis Mellifera Carpatica, mai detine Romania

Pe zi ce trece, numarul de familii de albine de elita, din rasa Apis Mellifera Carpatica, este in scadere. In prezent, stupina de elita a Institutului Apicol mai detine un efectiv de 1.099 familii de albine. Pe baza acestui fond genetic, se ofera materialul biologic pentru fermele de inmulture din tara, care reproduc la randul lor matci.

„Conform datelor Agentiei Nationale de Zootehnie, pana in anul 2016, au fost autorizate ca stupine detinatoare de familii de albine din rasa Apis Mellifera Carpatica, 156 stupine de multiplicare care detin 18.105 familii de albine si o stupina de elita cu un efectiv de 1.099 familii de albine. Stupinele de elita si multiplicare sunt singurele exploatatii apicole care furnizeaza matci eligibile pentru a fi decontate prin masurile prevazute in programele derulate cu fonduri de la bugetul national si comunitar, iar pretul de vanzare a acestora include toate cheltuielile efectuate cu intretinerea, selectia si ameliorarea rasei Apis Mellifera Carpatica”, se arata intr-un raspuns al Ministerului Agriculturii, la solicitarea StiriAgricole.ro.

Doar pentru Programul National Apicol, in anul 2015, conform facturilor depuse de apicultori la APIA in vederea solicitarii sprijinului financiar au fost achizitionate 60.863 matci din rasa Apis Mellifera Carpatica cu un pret minim de 35 lei si un pret maxim de 100 lei/bucata, se mai arata in raspunsul MADR.

Ioan Fetea, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, a anuntat in mai multe randuri ca fondul genetic al albinei Apis Mellifera Carpatica este in pericol, din cauza introducerii de noi hibrizi de albine pe teritoriul tarii noastre.
Numarul de familii de albine pe care Romania il detinea in luna ianuarie 2016 era de 1.586.000 familii, potrivit datelor MADR.

Sursa: Cate familii de albine de elita, din rasa Apis Mellifera Carpatica, mai detine Romania

Locale Știri

PNDR: cine poate lua fonduri europene pentru ferme mici

PNDR: cine poate lua fonduri europene pentru ferme mici

Una dintre cele mai accesate masuri de finantare cu fonduri europene, din PNDR, este fara indoiala Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, prin care agricultorii pot obtine 15.000 euro/proiect.

Scopul sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea investitiilor pentru creșterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum și investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Iata conditiile obligatorii pe care trebuie sa le respecte fermierii care vor sa acceseze fonduri europene prin Submasura 6.3 din PNDR:

– sa fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
– sa fie persoane juridice romane;
– sa actioneze in nume propriu;
– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
– sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase);
– sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata şi autorizata sau societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1)
– sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica;
– sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Se vor verifica, incepand cu momentul inregistrarii solicitantului, istoricul şi continuitatea activitatii microintreprinderii/ intreprinderii mici pentru a se evita faramitarea exploatatiilor, in vederea accesarii fondurilor FEADR, prin prezentarea de catre acesta a documentelor solicitate de AFIR.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O.

– este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;

– este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum şi la Primarie in Registrul Agricol.

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre 2 sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.

Sursa: PNDR: cine poate lua fonduri europene pentru ferme mici

În țară Jobs

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Anton Pann, nr. 7, scoate la concurs o funcţie publică de execuţie vacantă de referent principal în cadrul Centrului Local Ploieşti.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Anton Pann, nr. 7, scoate la concurs o funcţie publică de execuţie vacantă de referent principal în cadrul Centrului Local Ploieşti. Sursa: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. …

Locale Știri

PNDR: fonduri europene pentru procesarea produselor agricole

Scopul investitiilor sprijinite in cadrul acestei submasuri este sprijinirea intreprinderilor care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, cu exceptia produselor pescaresti, conform Ghidului solicitantului aferent submasurii 4.2 – Sprijin pentru investitii in prelucrarea/ comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse agricole.

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 4.2 sunt intreprinderile (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderi mari) cooperativele si grupurile de producatori care realizeaza investitii corporale si necorporale pentru procesarea si marketingul produselor agricole cuprinse in Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene (TFUE), cu exceptia produselor pescaresti.

In cadrul submasurii 4.2 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si /sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

– Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
– Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agro-alimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate;
– Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare
– Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor);

Sunt permise achizitionarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor necesare activitatii descrise prin proiect, precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie si a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect, urmatoarele: Autocisterne, Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare), Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), Rulote si autorulote alimentare; Remorci si semiremorci specializate.

Sprijinul nerambursabil va fi de: 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri si grupuri de producatori/cooperative, 40% pentru alte intreprinderi, si nu va depasi:
– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte intreprinderi pentru proiectele care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un lant alimentar integrat.

Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Consultanță Legislație

Noi reglementari privind intocmirea situatiilor financiare

In Monitorul Oficial din 19.12.2016 s-a publicat OMFP NR. 2844/2016 privind adoptarea reglementarilor contabile conforme cu IFRS. Operatorii economici ce sunt in sfera acestora le vor aplica la intocmirea situatiilor financiare cu data de 31.12.2016.

Prezentul act normativ adopta reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – IFRS.

Sunt in sfera reglementarii urmatoarele categorii de entitati raportoare:

  1. societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
  2. persoanele juridice prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara de catre unele entitati cu capital de stat;
  3. alte entitati obligate prin prevederi legale sa aplice reglementarile respective;
  4. alte entitati care au optat pentru aplicarea reglementarilor respective, conditiile in care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale.

Cu ce data se pot aplica prezentele reglementari?

„Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiareale exercitiului financiar al anului 2016, cu exceptia prevederilor capitolului 7 „Informatii nefinanciare si informatii privind diversitatea“ din anexa nr. 1, care se aplica de la data de 1 ianuarie 2017”, arata consultantul fiscal Adrian Benta.

In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale in baza IFRS, entitatile procedeaza la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si evaluarea acestora potrivit prevederilor cuprinse in IFRS.

In scopul intocmirii situatiilor financiare entitatile procedeaza la intocmirea balantei de verificare cuprinzand informatii determinate in baza Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014. concomitent cu inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de retratare, obtinandu-se balanta de verificare ce cuprinde informatii determinate potrivit prevederilor IFRS.

Prin retratare se intelege efectuarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de trecerea de la Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, la Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Locale Știri

Fonduri europene pentru infiintarea grupurilor de producatori

Fermierii romani au la dispozitie fonduri europene nerambursabile pentru a infiinta grupuri de producatori. Sprijinul este nerambursabil in proportie de 100% si nu va depasi anual 10% din valoarea producției comercializate sau 100.000 euro/an.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 9.1 sunt Grupurile de producatori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de catre MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei naţionale in vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare). Sunt eligibile si grupurile de producatori care au obținut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1a, dar care au obținut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1. In acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/grupelor de produse sprijinite prin submasura 9.1.

Pentru a demonstra indeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentaţi in cadrul Planului de Afaceri toate informaţiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Pentru a primi sprijinul, solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.

De asemenea, solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitaţile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos:

– adaptarea producției si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
– introducerea in comun a produselor pe piața, inclusiv pregatirea pentru vânzare, centralizarea vânzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
– stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebita recoltarii si disponibilitații;
– alte activitați care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competențelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din inființarea si funcționarea grupurilor de producatori din sectorul agricol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializata prin intermediul grupului astfel: Anul I – 10%; Anul II – 8%; Anul III – 6%; Anul IV – 5%; Anul IV – 4%;

Sprijinul nerambursabil se va plati sub forma unui ajutor forfetar degresiv, in transe anuale, pe o perioada care nu poate depasi cinci ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut.

Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Agricultură Editoriale

Top 10 culturi profitabile pe suprafete mici

In Romania, noua din 10 fermieri lucreaza o suprafata agricola de pana in 5 hectare. In cele mai multe cazuri, veniturile obtinute de aceste exploatatii agricole este foarte mic sau aproape inexistent. Cu toate acestea, si agricultorii mici au posibilitatea sa obtina niste profituri frumoase, daca au in vedere infiintarea unor culturi de nisa, care dispun de o cerere importanta in piata.

Va prezentam in cadrul acestui articol un top al celor mai profitabile culturi pe suprafete mici.

10. Galbenele

Intretinerea relativ usoara a plantatiei, precum si cererea tot mai mare din piata ii face pe tot mai multi fermieri cu suprafete mici de teren sa cultive galbenele, recunoscute pe plan mondial pentru multitudinea de substante benefice sanatatii. Un exemplu asemanator l-am gasit aproape de Capitala, mai exact in comuna Cernica, acolo unde Florenta Jafri, o studenta la Agronomie, si-a infiintat, anul acesta, prima sa cultura de galbenele, pe o suprafata de 5.000 mp.

Cititi aici mai multe detalii despre cultura de galbenele.

9. Cartofii mov

Cartofii mov reprezinta o idee de afacere tot mai populara in Romana, in special pentru fermierii care nu dispun de suprafete mari de teren. Desi sunt originari din zone indepartate precum Bolivia si Peru, cartofii mov au inceput sa ii cucereasca pe agricultorii romani, mai ales pentru ca se pot comercializa la preturi aproape duble fata de cei obisnuiti.

Unul dintre cultivatorii romani de cartofi mov este si Gabi Sandu, din Piatra Neamt, care a infiintat acum cinci ani prima sa cultura de cartof mov, pe o suprafata de 6.000 mp. De asemenea, fermierul din Neamt mai cultiva o specie exotica: ustoroiul negru.

Mai multe informatii despre cultura de cartofi mov puteti citi aici:

Idei de afaceri: Soiul de cartof care le aduce profituri uriase fermierilor cu suprafete mici de teren

8. Lavanda

Una dintre cele mai populare idei de afaceri pentru fermierii cu suprafete mici este cultura de lavanda, aceasta fiind deseori aleasa de agricultori datorita versatilitatii sale ridicate in privinta adaptarii. Un exemplu in acest sens l-am intalnit si in judetul Vrancea, acolo unde o tanara in varsta de 29 ani si-a implinit visul de a avea propria sa cultura de „aur mov”, reusind sa planteze anul acesta primele 650 de fire de lavanda.

Chiar daca este la inceput, Monica Badiu stie deja foarte clar ceea ce vrea sa realizeze: o extindere a suprafetei cultivate pana la circa 3 hectare, precum si dezvoltarea unui mic sat turistic, langa plantatia de lavanda. Cititi aici mai multe despre cultura de lavanda.

Idei de afaceri: Lavanda, cultura pe care mizeaza tot mai multi fermieri cu suprafete mici de teren

7. Catina

Chiar daca dispun de suprafete mici, uneori si sub un hectar, o parte importanta din fermierii romani aleg sa valorifice terenul pe care il au. Pentru cei mai multi dintre ei, arbustii fructiferi se pot dovedi cea mai inteleapta decizie. Un asemenea exemplu il putem regasi in comuna Galbinasi, judetul Buzau, acolo unde Daniel Popescu si-a infiintat, in 2012, prima sa plantatie de catina, pe o suprafata de 5.000 mp.

Cititi aici mai multe detalii despre cultura de catina:

Idei de afaceri: Catina, cultura preferata de fermierii cu suprafete mici de teren

6. Mur

Dupa ce a lucrat mai multi ani in strainatate, tot in domeniul agricol, Alin Budescu, din localitatea Tigveni, judetul Arges, s-a hotarat sa revina in tara, pentru a-si infiinta propria sa livada. Nu a stat prea mult pe ganduri si a ales murul, mai ales in conditiile in care capatase deja o experienta peste hotare. In urma cu 4 ani, fermierul in varsta de 37 de ani, a plantat 1,2 hectare de mur din soiurile Thornfree si Loch Ness (Navaho Sommerlong).

Aflati mai multe detalii despre cultura murului din cadrul acestui articol:

Idei de afaceri: Cum a lasat un argesean munca din strainatate pentru a-si infiinta o cultura de mur

5. Cei mai iuti ardei din lume

Cultivarea ardeilor iuti poate fi o alta afacere agricola de succes pentru fermierii care nu dispun de suprafete mari de teren. Un exemplu in acest sens il regasim la Predrag Jivici, un tanar din localitatea Cenad, judetul Timis, care, in urma cu 4 ani, si-a infiintat propria sa cultura de ardei iuti, din cele mai cunoscute soiuri pe plan mondial: Jalapeno, Habanero si Cayenne.

Mai multe informatii despre aceasta cultura gasiti in acest articol:

Afacerea de succes a unui tanar din Timis care cultiva cei mai iuti ardei din lume pe doar 1.000 mp

4. Topinambur

Topinamburul, sau popular spus „napul-porcesc”, este o cultura care se bucura de o atentie tot mai mare din partea fermierilor cu suprafete mici. Nu e de mirare, in conditiile in care aceasta planta este in general una rezistenta la seceta, avand de asemenea o rata de profitabilitate foarte buna. La o investitie de circa 7.000 lei pentru infiintarea unui hectar, un agricultor iscusit are sanse mari sa obtina un venit de aproape 140.000 lei.

Aflati din acest articol mai multe detalii despre cultura de topinambur.

Idei de afaceri: Topinamburul, cultura care le poate aduce micilor fermieri 30.000 euro pe hectar

3. Castravete amar

De origine asiatica si cu un aspect cel putin ciudat, castravetele amar este planta care devine pe zi ce trece tot mai intalnita in gospodariile micilor fermieri din Romania. Fructul exotic, supranumit si „insulina vegetala”, este folosit de firmele din industria farmaceutica pentru tratamentul diabetului zaharat, ceea ce face ca planta sa fie cautata in mod special la export. Pretul unui kilogram de castravete poate ajunge si la 30-40 de lei.

Cu dorinta de a dezvolta o afacere chiar pe acest segment, o tanara din Ialomita a inceput de anul trecut sa cultive castravete amar, prima recolta fiind deja vanduta catre o companie farmaceutica din Austria. Incurajata de primul succes, tanara a marit in acest an suprafata cultivata cu castraveti amari. Citit aici mai multe informatii despre cultura castravetelui amar.

Idei de afaceri: Castravetele amar, planta profitabila pe suprafete mici, cu un potential mare de export

2. Capsunul

Dupa ce a renuntat la un serviciu bine platit in domeniul telecomunicatiilor, un tanar din Calarasi, in varsta de 36 ani, a avut dorinta si ambitia de a incepe o afacere in domeniul agricol. Cum nu avea o suprafata prea mare de teren, acesta s-a gandit sa planteze arbusti fructiferi. Astfel, s-a hotarat sa infiinteze o cultura de capsuni, iar decizia s-a dovedit a fi una foarte buna: micul fermier a reusit sa acceseze anul trecut si fonduri europene de 40.000 euro, pentru plantatia sa.

Cititi aici mai multe detalii despre cultura de capsun:

Idei de afaceri: Cum a reusit un tanar din Calarasi sa acceseze fonduri europene de 40.000 euro pentru o plantatie de capsuni

1. Nuc

Cu dorinta de a-si dezvolta propria afacere, un agent de politie din judetul Mures a luat decizia, acum 7 ani, sa isi infiinteze o livada de nuci. Dupa ce a studiat oferta materialului saditor de pe piata, pomicultorul a hotarat sa mizeze pe soiul frantuzesc de nuc Fernor, recunoscut pentru intrarea mai rapida pe rod, precum si pentru calitatea foarte buna a miezului. Chiar daca a intampinat multe dificultati pana acum, agricultorul se declara multumit de investitia realizata si se pregateste de un profit substantial.

Aflati mai multe detalii despre cultura nucului in cadrul acestui articol:

Idei de afaceri: Cum sa dezvolti o livada profitabila de nuci din soiul frantuzesc Fernor

Fermierii care detin suprafete mici de teren au posibilitatea sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul submasurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, sprijinul nerambursabil ajungand pana la 15.000 de euro pe proiect.

Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

Page 1 of 12
1 2 3 12