PNDR: cine poate lua fonduri europene pentru ferme mici

Una dintre cele mai accesate masuri de finantare cu fonduri europene, din PNDR, este fara indoiala Submasura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, prin care agricultorii pot obtine 15.000 euro/proiect.

Scopul sprijinite in cadrul acestei sub- masuri este sprijinirea investitiilor pentru creșterea competitivitatii exploatatilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente performante in raport cu structura agricola actuala, precum și investitiile pentru modernizarea fermei (in special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii) și imbunatatirea calitatii activelor fixe.

Iata conditiile obligatorii pe care trebuie sa le respecte fermierii care vor sa acceseze fonduri europene prin Submasura 6.3 din PNDR:

– sa fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.
– sa fie persoane juridice romane;
– sa actioneze in nume propriu;
– sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de Finantare;
– sa aiba invatamantul minim de 8 ani (clase);
– sa se incadreze intr-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de Finantare, indiferent de data infiintarii formei respective de organizare: persoana fizica inregistrata şi autorizata sau societate cu raspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absoluta 50%+1)
– sa respecte incadrarea in categoria de microintreprinderi sau intreprinderi mici, indiferent de forma de organizare economica;
– sa nu creeze conditii pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificarile şi completarile ulterioare, in orice etapa de derulare a proiectului.

Se vor verifica, incepand cu momentul inregistrarii solicitantului, istoricul şi continuitatea activitatii microintreprinderii/ intreprinderii mici pentru a se evita faramitarea exploatatiilor, in vederea accesarii fondurilor FEADR, prin prezentarea de catre acesta a documentelor solicitate de AFIR.

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii:

– are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O.

– este inregistrata ca microintreprindere/ intreprindere mica;

– este inregistrata de solicitant, in nume propriu sau sub forma de organizare eligibila pentru accesarea sprijinului cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului prin intermediul submasurii 6.3, in Registrul Unic de Identificare – APIA și/ sau in Registrul National al Exploatatiilor – ANSVSA, precum şi la Primarie in Registrul Agricol.

O exploatatie agricola nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre 2 sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta submasura.