Fermierii romani au la dispozitie fonduri europene nerambursabile pentru a infiinta grupuri de producatori. Sprijinul este nerambursabil in proportie de 100% si nu va depasi anual 10% din valoarea producției comercializate sau 100.000 euro/an.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 9.1 sunt Grupurile de producatori din sectorul agricol care sunt recunoscute oficial de catre MADR inainte de solicitarea sprijinului, dar dupa 1 ianuarie 2014, conform legislaţiei naţionale in vigoare (Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare). Sunt eligibile si grupurile de producatori care au obținut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1a, dar care au obținut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1. In acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/grupelor de produse sprijinite prin submasura 9.1.

Pentru a demonstra indeplinirea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentaţi in cadrul Planului de Afaceri toate informaţiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste informaţii.

Pentru a primi sprijinul, solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili.

De asemenea, solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitaţile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos:

– adaptarea producției si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;
– introducerea in comun a produselor pe piața, inclusiv pregatirea pentru vânzare, centralizarea vânzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
– stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebita recoltarii si disponibilitații;
– alte activitați care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competențelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din inființarea si funcționarea grupurilor de producatori din sectorul agricol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializata prin intermediul grupului astfel: Anul I – 10%; Anul II – 8%; Anul III – 6%; Anul IV – 5%; Anul IV – 4%;

Sprijinul nerambursabil se va plati sub forma unui ajutor forfetar degresiv, in transe anuale, pe o perioada care nu poate depasi cinci ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut.

Source: Știriagricole.ro-Portalul agriculturii romanesti

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Redactia FNR

Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor!