Produsele alimentare preambalate trebuie să respecte normele de etichetare, de prezentare şi de publicitate făcute în privinţa lor. Aceste noi norme sunt prevăzute în Regulamentul UE 1169/2011, armonizate în cadrul Uniunii Europene (UE) pentru a permite consumatorilor europeni să aleagă în cunoştinţă de cauză precum şi pentru a elimina obstacolele care pot împiedica libera circulaţie a produselor alimentare şi condiţiile de concurenţă inegale. Din considerente de sănătate publică, noile reglementări consolidează protecţia împotriva alergenilor.

[the_ad id=”9819″]

Acest regulament comasează Directiva 2000/13/CE privind etichetarea produselor alimentare şi Directiva 90/496/CEE privind l’etichetarea nutriţională în scopul de a îmbunătăţi nivelurile de informare şi de protecţie a consumatorilor europeni.


[nextpage title=”Domeniu de aplicare”]

Acest regulament se aplică operatorilor din sectorul alimentar în toate etapele lanţului alimentar. Acesta se aplică tuturor produselor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv produselor alimentare livrate de unităţile de restauraţie colectivă şi produselor alimentare destinate a fi furnizate acestora.

Acest regulament se aplică fără a aduce atingere cerinţelor de etichetare prevăzute în dispoziţiile specifice ale Uniunii Europene (UE) aplicabile anumitor produse alimentare.


[nextpage title=”Cerinţe generale”]

Food labels photo
Photo by _molins

Nici etichetarea şi prezentarea produselor alimentare, nici publicitatea făcută acestora nu este de natură:

Informaţiile despre produsele alimentare trebuie să fie precise, clare şi uşor de înţeles de către consumator.[nextpage title=”Responsabilităţile operatorului”]

Operatorul sub a cărui denumire sau denumire comercială se comercializează produsul alimentar sau importatorul (dacă operatorul în cauză nu are sediul în UE) este cel căruia îi revine răspunderea pentru informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare. Acesta trebuie să asigure existenţa şi acurateţea acestor informaţii în conformitate cu legislaţia europeană privind produsele alimentare şi cu cerinţele dispoziţiilor de drept intern relevante.

În cazul în care produsele alimentare sunt preambalate, informaţiile obligatorii trebuie menţionate pe preambalaj sau pe o etichetă ataşată acestuia.

În cazul în care produsele alimentare nu sunt preambalate, informaţiile alimentare trebuie să fie transmise operatorului care recepţionează produsele alimentare respective, pentru ca acesta din urmă, atunci când este necesar, să fie în măsură să le furnizeze consumatorului final.


[nextpage title=”Menţiuni obligatorii”]

Menţiunile obligatorii trebuie să fie uşor de înţeles şi vizibile, lizibile şi, după caz, indestructibile. Înălţimea «x» caracterelor trebuie să fie de cel puţin 1,2 mm (exceptând ambalajele sau recipientele de mici dimensiuni).

Menţiunile obligatorii sunt:

 • denumirea;
 • lista ingredientelor;
 • substanţele are provoacă alergii sau intoleranţă (arahide, lapte, muştar, peşte, cereale ce conţin gluten etc.);
 • cantitatea anumitor ingrediente sau categorii de ingrediente;
 • cantitatea netă de produs alimentar;
 • data durabilităţii minimale sau data-limită de consum;
 • condiţiile speciale de păstrare şi/sau condiţiile de utilizare;
 • numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului sau a importatorului;
 • ţara de origine sau locul de provenienţă pentru anumite tipuri de carne, pentru lapte sau în cazurile în care omiterea acestui tip de informaţii ar putea induce cumpărătorul în eroare;
 • instrucţiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;
 • pentru băuturile care conţin mai mult de 1,2 % de alcool în volum, concentraţia alcoolică dobândită;
 • o declaraţie nutriţională.

Menţiunile obligatorii privind denumirea, cantitatea netă şi concentraţia alcoolică dobândită sunt incluse în acelaşi câmp vizual.

Menţiunile obligatorii trebuie înscrise într-o limbă uşor de înţeles de către consumator, şi, dacă este nevoie, în mai multe limbi.

Omisiunea anumitor menţiuni obligatorii

Sunt prevăzute dispoziţii speciale pentru:

 • buteliile de sticlă reutilizabile;
 • ambalajele de mici dimensiuni;
 • etichetarea nutriţională a produselor alimentare enumerate în Anexa V;
 • băuturile care conţin mai mult de 1,2 % de alcool în volum.

[nextpage title=”Informaţii facultative”]

Informaţiile furnizate în mod voluntar trebuie să respecte următoarele cerinţe:

 • nu induc în eroare consumatorul;
 • nu sunt ambigue sau nu derutează consumatorii;
 • după caz, se bazează pe date ştiinţifice relevante.

În plus, menţiunile facultative nu trebuie, prin modul lor de prezentare, să prevaleze faţă de informaţiile a căror menţionare este obligatorie.

Comisia Europeană va trebui să adopte măsuri pentru a se asigura că informaţiile facultative ce servesc la indicarea a) prezenţei accidentale a unor substanţe ce provoacă alergii sau intoleranţe; b) posibilităţii consumului unui produs alimentar de către vegetarieni şi vegani; c) aportului de referinţă pentru grupe specifice de populaţie etc. respectă cerinţele menţionate mai sus.


[nextpage title=”Data aplicării”]

[the_ad id=”9819″]

Acest regulament se aplică începând de la 13 decembrie 2014, cu excepţia dispoziţiilor privind obligaţia de a efectua o declaraţie nutriţională, care se vor aplica începând de la 13 decembrie 2016.

Data aplicării Anexei VI privind denumirea produsului alimentar şi menţiunile specifice care îl însoţesc a fost stabilită pentru 1 ianuarie 2014.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Marius Dunca, a declarat, pentru MEDIAFAX, că cei care nu respectă noile prevederi pot primi amenzile sunt între 1.000 şi 10.000 de lei pentru etichetare incorectă şi între 5.000 şi 50.000 de lei pentru practici comerciale incorecte, dacă se constată că informaţiile respective au fost ascunse în mod intenţionat. În cea de-a doua ipoteză, va fi aplicată şi măsura opririi temporare de la comercializare a produselor, până se face o etichetare corespunzătoare.


Surse info:

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011

Directiva 2000/13/CE

Directiva 90/496/CEE

Etichetarea produselor alimentare

EAU – Standarde şi reglementări privind importul de produse agricole şi alimentare

Mediafax


 

 

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.