fermier_At_work_food_news_romaniaDupă scandalurile din ultima perioadă cu privire la fraudele alimentare, Comisia Europeană a adoptat în data de 6 mai 2013 la Bruxelles un  pachet de măsuri –Smarter Rules for Safer Foods–  destinat să consolideze controlul aplicării standardelor în materie de sănătate și de siguranță pentru întregul lanț agroalimentar, așa numita trasabilitate. Tonio Borg, comisarul pentru sănătate și consumatori, a declarat:

Industria agroalimentară este cel de-al doilea mare sector economic din UE, cu peste 48 de milioane de angajați și cu o valoare a producției de aproximativ 750 de miliarde EUR pe an. Europa deține cele mai ridicate standarde din lume în materie de siguranță alimentară. Totuși, recentul scandal al cărnii de cal, deși nu a prezentat niciun risc pentru sănătate, a demonstrat că sistemul este perfectibil. Pachetul de reforme adoptat astăzi sosește într-un moment oportun, arătând că sistemul poate face față provocărilor cu care se confruntă, și, în plus, integrează unele dintre învățămintele trase. Într-un cuvânt, pachetul vizează să ofere norme mai inteligente pentru alimente mai sigure.

Siguranța alimentelor este esențială pentru a asigura încrederea consumatorilor și sustenabilitatea producției alimentare din Comunitatea Europeană. Acest nou pachet de măsuri oferă o abordare modernizată și simplificată, bazată mai mult pe riscuri, cu privire la protecția sănătății, precum și instrumente de control mai eficiente care să asigure aplicarea eficace a normelor de funcționare a lanțului alimentar.
Pachetul răspunde apelului la o legislație mai simplificată și la reglementări mai inteligente, reducând astfel sarcina administrativă pentru operatori și simplificând mediul de reglementare. Se acordă o atenție deosebită impactului acestei legislații asupra IMM-urilor și a microîntreprinderilor, care sunt scutite de elementele cele mai costisitoare și mai împovărătoare ale legislației.
Corpul legislativ actual al UE care reglementează lanțul alimentar constă în aproape 70 de acte legislative. Pachetul de reforme adoptat astăzi va reduce numărul acestora la 5 acte legislative și, de asemenea, va simplifica formalitățile administrative din cadrul proceselor și al procedurilor pe care trebuie să le parcurgă fermierii, crescătorii de animale și operatorii din sectorul alimentar (producători, prelucrători și distribuitori), pentru ca aceștia să își poată desfășura mai ușor activitatea.

Principalele elemente ale propunerii

Controale oficiale

Comisia a recunoscut necesitatea de a consolida instrumentele de care dispun autoritățile competente din statele membre pentru a verifica respectarea legislației UE pe teren (prin controale, inspecții și teste).
Scandalurile alimentare recente au demonstrat încă o dată că autoritățile însărcinate cu controlul aplicării legislației trebuie să ia măsuri mai eficace pentru a-i proteja atât pe consumatori, cât și pe operatorii cinstiți împotriva riscurilor (și în termeni economici) care pot apărea ca urmare a încălcării normelor de-a lungul lanțului.
Noile norme urmăresc o abordare bazată mai mult pe riscuri, permițând astfel autorităților competente să își concentreze resursele asupra unor probleme mai importante.
Actualul sistem de taxe pentru finanțarea implementării eficace a acestor controale în cadrul unui sistem sustenabil de-a lungul întregului lanț va fi extins la alte sectoare din cadrul lanțului care nu sunt taxate în prezent.
Microîntreprinderile vor fi scutite de aceste taxe, dar nu și de controale, pentru a nu le fi afectată competitivitatea.
Statele membre vor trebui, de asemenea, să integreze pe deplin controalele antifraudă în planurile lor naționale de control și să se asigure că, în aceste cazuri, sancțiunile financiare sunt stabilite la niveluri cu adevărat disuasive.

Sănătatea animalelor

Pachetul va introduce un singur act legislativ pentru reglementarea sănătății animalelor în UE, bazat pe principiul că „este mai ușor să previi decât să vindeci”.vaca_Cow_Cal_food_news_romaniaf
Scopul său este de a ameliora standardele și de a furniza un sistem comun care să permită o mai bună detectare și un control mai eficient al bolilor și care să soluționeze într-un mod coordonat riscurile în materie de sănătate și de siguranță a alimentelor pentru oameni și animale.
Acest sistem îmbunătățit, asociat cu norme mai performante în materie de identificare și de înregistrare, le va conferi celor care se ocupă cu protecția lanțului nostru alimentar (de exemplu, fermierii și veterinarii) capacitatea de a interveni rapid pentru a limita răspândirea bolilor și a minimiza impactul acestora asupra șeptelului și asupra consumatorilor.
În plus, pachetul introduce categorizarea/prioritizarea bolilor care necesită intervenție la nivelul UE și, ca atare, permite aplicarea unei abordări bazate mai mult pe riscuri și utilizarea adecvată a resurselor.
Pachetul prevede un nivel suficient de flexibilitate pentru a ajusta măsurile de sănătate animală în funcție de dimensiunile și de natura unităților (de exemplu, întreprinderi mici și mijlocii, exploatații pentru activități recreative etc.), precum și în funcție de circumstanțele locale, în special în ceea ce privește cerințele de înregistrare și de aprobare aplicabile pentru unități și pentru deținerea de animale sau produse.
Pe o scară mai largă, legislația trebuie să fie destul de flexibilă și de solidă pentru a permite reacția eficace a întregii UE în caz de schimbări climatice importante, oferindu-ne astfel instrumentele necesare pentru soluționarea riscurilor emergente noi și necunoscute, astfel încât să ne putem adapta rapid la noile evoluții științifice și la noile standarde internaționale.

Sănătatea plantelor

OLYMPUS DIGITAL CAMERAValoarea culturilor din UE este de 205 miliarde EUR anual. În absența protecției conferite de normele fitosanitare, acest sector ar suferi daune economice grave. Agricultura, pădurile și patrimoniul natural al Europei sunt amenințate de dăunători și de boli care atacă plantele. Ca urmare a globalizării comerțului și a schimbărilor climatice, au apărut tot mai multe specii noi de dăunători. Pentru a împiedica instalarea acestor noi dăunători în UE și pentru a proteja atât cultivatorii, cât și sectorul forestier, Comisia propune actualizarea actualului sistem fitosanitar. Se va pune mai mult accentul pe comerțul cu risc ridicat cu produse provenind din țările terțe și pe o mai bună trasabilitate a materialului vegetal pe piața internă.
Legislația introduce, de asemenea, o mai bună supraveghere și eradicarea timpurie a epidemiilor de noi specii de dăunători, precum și compensații financiare pentru cultivatorii afectați de asemenea dăunători de carantină.

Materialul de reproducere a plantelor (inclusiv semințe)

La nivel mondial, 60% din valoarea exporturilor de semințe provine din UE. Pachetul prevede norme mai simplificate și mai flexibile pentru comercializarea semințelor și a altor materiale pentru reproducerea plantelor, cu scopul de a asigura productivitatea, adaptabilitatea și diversitatea producției vegetale și ale pădurilor din Europa și de a facilita comerțul cu acestea.
Gama largă de materiale și cerințele de testare îmbunătățite vor contribui la protejarea biodiversității și la o practică a selecției vegetate orientate spre agricultura sustenabilă.
Utilizarea semințelor în grădini private nu este reglementată prin legislația UE, iar grădinarii privați pot continua să cumpere orice material vegetal și să își vândă semințele în cantități mici. În plus, se va clarifica faptul că orice neprofesionist (de exemplu, grădinarii privați) poate face schimb de semințe cu alți grădinari privați, fără a intra sub incidența normelor regulamentului propus.
Scopul legislației este de a introduce o alegere mai largă pentru utilizatori , incluzând astfel noi soiuri ameliorate și testate, materiale care nu respectă definiția soiului (materiale eterogene), soiuri tradiționale și materiale de nișă.
Cu toate acestea, noile norme, în acord cu agenda Comisiei privind o mai bună reglementare, țin seama de tipul de materiale, de condițiile de producție și de dimensiunea întreprinderii în cauză. Astfel, în ceea ce privește vechile soiuri tradiționale și materialele eterogene, sunt prevăzute doar norme de înregistrare mai puțin stricte. Aceste categorii sunt scutite de testare și de alte cerințe ale legislației. În plus, sarcina administrativă este redusă pentru microîntreprinderi, care pot comercializa orice tip de material ca „material de nișă” fără înregistrare. Mai mult, microîntreprinderile sunt, în general, scutite de taxe de înregistrare.

Etapele următoare

Celelalte instituții ale UE, inclusiv Parlamentul European și Consiliul, vor analiza pachetul de măsuri al Comisiei și își vor adopta pozițiile în timp util. În stadiul actual, se poate estima că pachetul va intra în vigoare în 2016.

Să sperăm că acest demers foarte stufos de a simplifica legislația actuala va duce la un control mai eficient pentru întregul lanț agro-alimentar, iar consumatorii vor fi mai protejați.

Bibliografie:

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.