Food News România va prezenta într-o serie de articole cu cele mai importante Universități din domeniul agro-alimentar din țara noastră. Având în vedere că majoritatea colaboratorilor sunt absolvenți ai Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca vom începe această serie cu cea mai importantă universitate românească din acest domeniu.

Dacian_Ciolos_comisar_european_usamv_cluj_napoca_food_news_romaniaUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu aproape peste 140 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Aproape 50 de ani de la înfiinţare până spre sfârşitul deceniului al doilea al secolului trecut, şcoala agronomică clujeană a funcţionat cu o singura secţie – cea de agricultură – cu durata studiilor de trei ani.

Făurirea statului naţional unitar în 1918, a deschis o nouă etapă în evoluţia şcolii agronomice clujene. Ea a parcurs un drum ascendent, rezultat al efortului şi competenţei multor generaţii de profesori şi discipoli care s-au succedat în agronomia clujeană în aceasta perioadă.

Din anul 1921, învăţământul superior agronomic din ţara noastră a fost legiferat la patru ani de studii, din care trei ani studii teoretice, iar al patrulea ca stagiu de practică în ferme de stat sau particulare. Din anul 1922, absolvenţii au primit diploma de “inginer agronom”.
În anul 1929, prin reorganizarea şi modernizarea învăţământului agronomic superior, agronomia clujeană a luat denumirea de “Academia de Înalte Studii Agronomice Cluj”.

Între anii 1940-1945, ca urmare a Dictatului de la Viena, Academia agricolă clujeană (cadrele didactice, studenţii şi o parte din inventarul său) s-a refugiat la Timişoara, unde şi-a desfăşurat activitatea sub denumirea de “Facultatea de Agronomie Cluj – Timişoara”. În anul 1945, Facultatea de Agronomie a revenit la Cluj iar din 1948 funcţionează sub denumirea de “Institutul Agronomic Cluj”, iniţial având o singură Facultate, cea de Agricultură. în anul 1959 s-a înfiinţat Secţia de Zootehnie iar în anul 1962 Facultatea de Medicină Veterinară.

În anul 1977 s-a înfiinţat Secţia de Horticultură, constituind împreună cu Secţia de Agricultură, “Facultatea de Agricultură şi Horticultură”.

În anii 1978-1987, Institutul Agronomic Cluj a funcţionat cu două facultăţi: Facultatea de Agricultură şi Horticultură şi Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară. Acestea au fost reunite în cadrul unei singure facultăţi, Facultatea de Agronomie.

Din anul 1991, Institutul Agronomic îşi schimbă denumirea în “Universitatea de Ştiinţe Agricole” iar din 1995 în “Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca”.

Din anul 1990, universitatea s-a reorganizat în patru facultăţi (Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Medicină Veterinară), iar ulterior au luat fiinţă și Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor și au apărut specializări noi la învăţământul de lungă durată (BcS), la colegiu, master (MS), doctorat (PhD), învăţământ la distanţă (ID) şi cel cu frecvenţă redusă (FR).

Sistemul de învăţământ a fost adaptat cerinţelor Bologna, iar sistemul de credite ETCS este aplicat din 1998.

Noua strategie a universităţii vizează extinderea şi aprofundarea relaţiilor internaţionale, modernizarea întregului proces de învăţământ, de cercetare şi de extensie, contribuind la dezvoltarea agriculturii româneşti, în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.

În prezent Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este una din cele mai reputate universităţi ale României. Ea face parte din Consorţiul Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ţară şi din Uniunea Universităţilor Clujene, iar pe plan internaţional din Asociaţia Universităţilor Europene, fiind evaluată de către aceasta în anul 2003. USAMV se află pe locul 5 pe ţară în Categoria: Universităţi de cercetare avansată şi educaţie, în fața acesteia aflându-se Universitatea din București, Universitatea “Babeș-Bolyai”  din Cluj-Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii Economice din București. Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățămantul Superior  a acordat calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT.

Mai jos puteți urmări un video de prezentare a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

 

 

Surse info:

USAMV Cluj-Napoca

Monitorul Oficial Uefiscdi

Mediafax

Webometrics

Tuv Austria

 

 

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.