money-credite_agricultori_garantate_food_news_romaniaFNGCIMM a semnat convenții de garantare cu 6 finanțatori pentru garantarea creditelor accesate de către beneficiarii APIA, Campania SAPS 2014. Urmează să se alăture și alte bănci partenere.

FNGCIMM continuă procesul de semnare a convențiilor tripartite cu APIA și bănci, pentru facilitarea accesului la creditare a beneficiarilor APIA – Campania SAPS 2014, în vederea garantării finanțării capitalului de lucru, pentru desfășurarea activităților curente.

De astăzi, agricultorii vor putea accesa credite, beneficiind de garanția FNGCIMM, apelând la una din cele șase bănci partenere: CEC Bank, Banca Comercială Carpatica, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, UnicreditȚiriac Bank și Garanti Bank, alte bănci urmând să se alăture în zilele următoare.

Prin semnarea noilor convenții, clienții băncilor semnatare pot beneficia de garantarea creditelor de către FNGCIMM, în procent de maxim 80% din valoarea creditului.

Garanția se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art.6 din OUG 125/2006, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 139/2007, la solicitarea băncilor, pe baza dosarului de credit, nefiind nevoie de o documentație suplimentară celei solicitate de bancă.

Pentru a beneficia de garanția FNGCIMM, producătorii agricoli trebuie să se încadreze în categoria IMM-uri, putând fi organizaţi ca persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale. De asemenea, trebuie să respecte criteriile de eligibilitate ale finanţatorilor, să deţină adeverinţele emise de APIA, să nu se afle în dificultate financiară, în sensul prevederilor Comunicării Comisiei Europene și să nu beneficieze de garanţii de la alte fonduri de garantare pentru aceeași finanțare.

* * *

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării și susținerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României. Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/IMM şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator. FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 30 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru în care sunt prevăzute obligaţiile părţilor semnatare, valoarea şi modul de plată al comisionului de garantare, calculul şi modalitatea de plată a garanţiei acordate. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci. FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 4 sucursale, 5 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (European Mutual Guarantee Association – asociație ce reunește peste 40 de fonduri de garantare și contragarantare din 22 de țări europene și Turcia), FNGCIMM funcționează după reguli şi principii europene.

Surs[ info: FNGCIMM 

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.