latte_milk_lapte_crud_food_news_romaniaAutoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) va desfăşura, în perioada 10 – 30 iunie, o campanie de informare la nivel naţional, prin care-şi propune să aducă la cunoştinţa producătorilor şi procesatorilor măsurile care trebuie întreprinse, pentru asigurarea conformităţii laptelui crud cu standardele Uniunii Europene.

România beneficiază de o perioadă de tranziţie pentru îmbunătăţirea calităţii laptelui crud până la 31 decembrie 2013* , iar începând cu 1 ianuarie 2014 este interzisă livrarea către centrele de colectare sau către unităţile de procesare, precum şi comercializarea laptelui crud care nu respectă cerinţele legislaţiei Uniunii Europene.

Scopul acestei campanii este de a oferi informaţiile necesare celor care cresc un număr mic de animale, astfel încât să-şi poată valorifica în continuare laptele, iar unităţilor de procesare să aplice măsurile necesare pentru a procesa şi vinde în continuare produsele în România.

Se urmăreşte păstrarea locurilor de muncă în domeniu sau crearea de altele noi, creşterea efectivelor de vaci de lapte şi în esenţă o modalitate de a evita implicaţii  sociale şi economice nedorite, care ar putea rezulta ca urmare a sistării activităţii  unor unităţi de industrie alimentară.

Esenţială este aplicarea unor măsuri şi derularea unor programe menite să ducă la îmbunătăţirea calităţii laptelui crud de vacă, a sistemului de colectare a laptelui de vacă şi la modernizarea şi dezvoltarea fermelor agricole, în acord cu cerinţele şi reglementările europene.

Această campanie de informare va fi coordonată de către Direcţia de Trasabilitate şi Siguranţa  Alimentelor de Origine Animală din cadrul ANSVSA şi se va realiza de către  Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene prin echipe formate din medici veterinari oficiali din cadrul Biroului Siguranţa Alimentelor de Origine Animală, medici veterinari oficiali din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi medici veterinari oficiali responsabili de zonă.

Echipele respective vor avea atribuţii şi responsabilităţi pentru organizarea unor acţiuni de informare, în principal a producătorilor care livrează lapte crud la centrele de colectare a laptelui, unităţile de procesare a laptelui autorizate sau înregistrate sanitar veterinar, precum şi a celor care vând direct laptele crud către consumatorul final, cu privire la criteriile de calitate a laptelui crud,  în special la  numărul total de germeni şi numărul de celule somatice, precum şi modul în care poate fi atinsă conformitatea laptelui cu standardele Uniunii Europene.

În cadrul întâlnirilor organizate de către DSVSA cu producătorii de lapte vor fi discutate aspecte privind:

·  cerinţele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească laptele crud, prevăzute de legislaţia Uniunii Europene;

·  căile de contaminare a laptelui;

·  regulile de igienă a mulsului ce trebuie respectate de către producători, în vederea obţinerii laptelui conform cu standardele Uniunii Europene;

·  aspecte practice privind identificarea şi eliminarea din consumul uman a laptelui provenit de la animale bolnave, aflate sub tratament sau în perioada de aşteptare, după administrarea tratamentului, precum şi a laptelui care prezintă modificări de culoare, gust şi miros;

·  răcirea şi depozitarea laptelui după muls;

·  restricţiile privind vânzarea directă sau livrarea laptelui la centrele de colectare sau unităţile de procesare.

Materialele informative ale campaniei vor fi înmânate participanţilor la întâlnirile organizate de către DSVSA judeţene şi vor fi distribuite şi cu sprijinul administraţiei locale sau a structurilor teritoriale ale altor instituţii cu responsabilităţi în domeniu (la primării, spaţii comerciale, sediile Poliţiei locale, şcoli, dispensare umane şi veterinare, biserici, cămine culturale, pieţe, târguri, etc.), astfel încât informaţia să poată fi propagată cât mai extins.

Aceleaşi materiale informative vor fi postate şi pe site-ul ANSVSA într-un modul special dedicat acestei campanii, intitulat: “Campanie de informare – Igiena laptelui”, pentru a putea fi consultate on-line de către cei interesaţi.

*În conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei 2009/852/EC privind măsurile tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din România şi cerinţele structurale aplicabile acestor unităţi, cu modificările şi completările ulterioare,.

Sursă info:

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.