conferinta_rectorilor_usamv_cluj_napoca_2013_food_news_romaniaConferinţa Rectorilor Universităţilor Dunărene (DRC) este o asociaţie internaţională care reprezintă o reţea de 56 de universităţi din regiunea Dunării. Scopul asociaţiei este de a îmbunătăţi metodele de predare şi cercetare specifice învăţământului superior în această regiune, şi în special, dezvoltarea universităţilor membre, prin stabilirea şi facilitarea contactelor bilatera le şi multilaterale între universităţi. Printre principalele activităţi desfăşurate de DRC se pot menţiona următoarele: coordonarea ideilor şi acţiunilor membrilor săi prin schimb de informaţii cu privire la probleme de interes comun, promovarea colaborării între membri, cu scop ul de a contribui la stabilitatea şi dezvoltarea unei societăţi deschise şi democratice în Europa. În acelaşi timp, DRC acţionează ca şi consultant, prezentându-şi punctele de vedere şi oferind recomandări adecvate referitoare la situaţii care privesc interesele uni versităţilor, guvernelor, organizaţiilor naţionale sau internaţionale, precum şi ale altor părţi interesate implicate în managementul universitar. DRC menţine legături cu organizaţii naţionale şi internaţionale, în special Conferinţele Naţionale ale Rectorilor, EUA, UNESCO, UE, Consiliul Europei, etc., ale căror activităţi sunt de interes pentru universităţi sau se referă la universităţi. DRC organizează conferinţe, workshop-uri, şcoli de vară şi participă la proiecte cu finanţare europeană, având o contribuţie activă în cadrul Grupurilor de lucru în arii prioritare ca parte din strategia Europeană pentru Regiunea Dunării. Membrii eligibili ai DRC sunt universităţile din regiune şi instituţiile recunoscute de stat sau care fac parte din reţeaua universităţilor de stat acreditate şi care depun o solicitare corespunzătoare în acest sens. Calitatea de membru DRC permite actualizarea profesională pe durata conferinţelor şi workshop-urilor, crearea de reţele cu alte universităţi şi integrarea în grupurile de acţiune relevante pentru Strategia din Regiunea Dunării (EUSDR). DRC a fost înregistrată recent ca entitate juridică, la Bruxelles, cu un nou statut şi un secretariat permanent la Viena. Prin intermediul preşedinţiei actuale a Universităţii de Ştiinţele Vieţii din Praga, DRC organizează reuniunea sa anuală în perioada 7-8 noiembrie 2013, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, România.

De curând, DRC a fost înregistrată ca entitate juridică în Bruxelles având un nou statut şi un secretariat permanent în Viena. Prin intermediul preşedinţie actuale a Universităţii Cehe de Ştiinţele Vieţii din Praga, DRC organizează întâlnirea anuală din anul 2013, în perioada 7-8 Noiembrie la Cluj-Napoca, România. Pe durata acestui eveniment, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca, care aniversează 145 de existenţă, va organiza o conferinţă dedicată ”Parteneriatului pentru Cercetare şi Inovare în regiunea Dunării”. Cu un an înaintea inaugurării programului UE Orizont 2020, a Parteneriatului European pentru Inovare şi altor programe referitoare la cercetare, DRC este de părere că o prezentare a acestor noi posibilităţi, în legătură cu Strategia UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR) este binevenită şi necesară.
Conferinţa va avea loc în perioada 7-8 noiembrie 2013 şi va dura o zi şi jumătate. La sfârşitul conferinţei DRC va avea loc întâlnirea anuală precum şi o conferinţă de presă. Cu această ocazie, va fi semnat un acord de colaborare oficial între DRC şi DAC. Contăm pe discuţii şi dezbateri între participanţi tinzând spre o concluzie generală în vederea colaborării, în domeniul cercetării şi inovării, între universităţile participante şi la contribuţia acestora cu scopul realizării unei baze comune referitoare la această zonă. Conferinţa va avea loc în Amfiteatrul Institutului pentru Ştiinţele Vieţii din cadrul USAMV Cluj-Napoca. În seara de 7 noiembrie va avea loc o cină oficială, precum şi un prânz în zilele de 7 şi 8 noiembrie. Cazarea este asigurată la Opera Plaza Hotel, membrii DRC beneficiind de reducere. Rezervarea camerei se face pe cont propriu, de către participanţi. Universitatea pune la dispoziţie un număr limitat de camere, în incinta propriei case de oaspeţi. În vederea cazării participanţilor care nu sunt membri ai DRC, au fost rezervate, în aproprierea universităţii, patru hoteluri, unde participanţii la conferinţă beneficiază de discount. Pentru informaţii legate de conferinţă şi de rezervarea cazării la hotel, vă rugăm accesaţi site-ul conferinţei http://www.usamvcluj.ro/DRC.

Sursă informații:

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.