Proprietarii de pădure pot beneficia de ajutor din partea statului
O veche zicală spunea că “La noi se fură ca-n codru” însă această zicală nu mai este actuală timpului nostru deoarece nu se mai poate fura ca în codru deoarece însuşi codrul a fost furat. Ştim cu toţii ce s-a întâmplat cu pădurile României însă în mod paradoxal, după ce au fost privatizate mii de hectare de pădure, se pare că statul vrea să-i ajute pe micii proprietari de păduri prin instituirea unei scheme de ajutor de minimis.
Prin Hotărârea nr. 864/2016 se prevede aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha. Hotărâre care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 944/2016.
Cine poate beneficia de acest ajutor?
Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile, persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, care au în proprietate fond forestier cu suprafaţa totală mai mică sau egală cu 30 ha, care îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate.
Criteriile de eligibilitate care trebuie îndeplinite cumulativ sunt:
a) să aibă în proprietate fond forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha;
b) să nu se afle în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale;
c) să nu se afle în procedură de dizolvare, lichidare sau administrare specială;
d) suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică, într-o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul acordării ajutorului de minimis în baza prezentei scheme şi cei 2 ani fiscali anteriori, să nu depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
Procedura de acordare a ajutorului de stat
Acordarea ajutorului de minimis se realizează la cererea scrisă a titularului dreptului de proprietate sau împuternicitului acestuia care se depune la ocolul silvic nominalizat care asigură serviciile silvice în proximitatea suprafeţei pentru care se face solicitarea.
Potrivit ştirilor juridice, pe lângă cerere solicitantul trebuie să mai depună şi următoarele documente: documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha; adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ – teritorială; declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate, din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha; copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul.

În situaţia în care documentaţia este conformă ocolul silvic întocmeşte cererea de decontare şi fişa de calcul al sumelor pentru asigurarea serviciilor silvice, semnate de şeful ocolului silvic.
Atenţie! Pentru anul 2016, documentaţia se depune în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, hotărârea a intrat în vigoare la data de 23 noiembrie 2016.
Se mai prevede că proprietarii de păduri care dețin terenuri forestiere cu suprafețe mai mici sau egale cu 30 de hectare vor beneficia de servicii de pază gratuite a terenurilor forestiere, măsură ce are scopul să contribuie la combaterea tăierilor ilegale.
Pentru anul 2016 se estimează că va fi acordată suma de 14,5 milioane lei, fonduri asigurate în bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin rectificarea bugetară adoptată de Guvern în luna august. Începând cu anul 2017, valoarea estimată că se va aloca anual de la bugetul de stat pentru finanțarea acestei scheme de ajutor de minimis este de 58,6 milioane lei.

Acest articol Proprietarii de pădure pot beneficia de ajutor din partea statului a fost publicat prima data pe Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic.
Source: Lexcafe.ro-Agricultură, Economie
Proprietarii de pădure pot beneficia de ajutor din partea statului

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Redactia FNR

Domeniul agro-alimentar sub lupa specialiștilor!