usamv_cluj_napoca_food_news_romani_top_45Marți, 13 mai, a fost publicat primul Clasament U-Multirank, o evaluare complexă a performanțelor de ansamblu ale instituțiilor de învățământ superior din lume, realizat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul este derulat de un consorțiu independent, condus de Cent rul pentru Învățământ Superior (CHE) din Germania și Centrul pentru Învăț ământ Superior și Studii Politice (CHEPS) din Olanda. Printre organizațiile partenere se numără: Centrul pentru Știință și Studii de Tehnologie de la Univer sitatea din Leiden (Olanda), Universitatea Catolică Leuven (Belgia), Editura aca demică Elsevier, Fundația Bertelsmann și Firma de software Folge 3. Clasamentul U-Multirank evaluează peste 850 de inst ituții de învățământ superior din întreaga lume, situate în 74 de țări. Instituțiile de învățământ superior au fost evaluate în baza a 30 de indicator i, grupați în mai multe grupe, astfel încât Clasamentul U-Multirank permite evalua rea acestora din diverse perspective și anume: secțiunea “For students” (ajută studenții să găsească universitățile care le satisfac dorințele și să poată compara aceste universități între ele), secțiunea “Compare” (care permite fie compararea universităților similare, fie compararea unei anume universități cu altele similare), secțiunea “At a glace” (care permite vizualizarea profilului universităților și oferă detalii asupra aspectelor în care o anumită universitate stă cel mai bine) și secțiunea “Readymade” (care permite determinarea universității celei mai bune într-un anumit domeniu de activitate). Din România, în acest clasament au fost incluse 10 universități, printre care și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, care se situează pe poziţia a patra. Conform Secțiunii “For students”, pentru domeniul de studiu: “Agricultură”, în rândul celor 122 de universități europene cuprinse în Clasamentul U-Multirank, USAMV Cluj-Napoca se situează: pe locul 45 pentru studii de licență, respectiv pe locul 48 pentru studii masterale și de doctorat.
Universitatea a beneficiat de evaluare maximă (very good) la 4 categorii din cele 15 criterii şi anume: studii de licenţă (bachelor), venituri din cercetare, licenţiaţi angajaţi în regiune şi publicaţii în plan regional.

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.