Lansarea_Cartii_Albe_a_agriculturii_in_Romania_food_news_romania “Această Carte Alba constituie un dialog privilegiat între autorități și societățile private” a declarat dl. Philippe Gustin, Ambasadorul Franței în România.

29 de propuneri pentru o agricultură românească performantă

Grupul de lucru Agricultură din cadrul Camerei Franceze de Comert, Industrie și Agricultură din România (CCIFER) în parteneriat cu Ambasada  Franței în România și Secția română a Consilierilor pentru Comerț Exterior ai Franței, propun 29 de măsuri de dinamizare a sectorului agricol și agroalimentar românesc . Cele 29 de propuneri sunt grupate pe următoarele domenii: politici publice agricole, fiscalitate, finanțări, drept comercial, drept social și resurse umane și cercetare.

Un prim articol al acestui document se referă la necesitatea comasării parcelelor agricole. “Suntem încă departe de a atinge o coerență globală a fondului funciar care să permită optimizarea deplină a productivității la nivel de fermă. Pentru a atinge acest nivel, România trebuie să se folosească atât de subvențiile și finanțările europene din cadrul Politicii Agricole Comune, cât și să pună în operă politici publice care să permită accelerarea procesului de recompunere a bazei funciare, principalul mijloc de producție al agriculturii noastre”, a declarat dl. Florin Constantin, liderul Grupului de Lucru din cadrul CCIFER.

“Aceste propuneri au ca scop facilitarea și încurajarea investițiilor și promovarea unei agriculturi durabile și moderne, în acord cu poziția Comisiei Europene care va propune, începând cu 2014, un nou parteneriat pentru agricultură, răspunzând astfel provocărilor legate de siguranța alimentară, utilizarea durabilă a resurselor naturale și ale creșterii economice” a declarat dl.Bruno Roche, Președintele CCIFER.

“Confruntată cu numeroasele provocări cărora agricultura europeană va trebui să le facă faţă în următoarele decade – în special pe plan alimentar şi de mediu – miza României rezidă în apariţia unei economii rurale viabile şi a unei amenajări teritoriale coerente. Pentru acest lucru, potenţialul pe care îl are agricultura română va trebui pe deplin mobilizat şi valorificat pe viitor” a mai declarat dl. Philippe Gustin, Ambasadorul Franței în România.
Pentru mai multe detalii,  vă așteptăm la standul CCIFER, din pavilionul francez de la expoziția Indagra în perioada 30-31 octombrie 2013. Persoana de contact : Irina Toboșaru. irina.tobosaru@ccifer.ro  Telefon: 0754.077.675

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Franceză din România (CCIFER) reuneşte aproape 400 de companii aderente, care activează în sectoare variate şi în care acestea se poziționează adesea în poziţii de lider. CCIFER are ca misiune dezvoltarea relaţiilor franco-române şi propune o gamă completă de servicii de dezvoltare a afacerilor în România. Grupul de lucru Agricultura din cadrul CCIFER are drept obiective dezvoltarea unui dialog între organisme publice şi private, transmiterea de informaţii de actualitate şi dezvoltarea de sinergii între actorii din sectorul agroalimentar.

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.