atestat_reteta_consacrata_produs_alimentar_food_news_romaniaMinisterul Agriculturii a propus spre dezbatere publică un act normativ care va reglementa produsele alimentare obținute după rețete consacrate românești și care vor fi marcate cu un logo specific. Acest ordin reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care activează în sectorul alimentar care desfășoară activități în domeniul producerii și comercializării produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești, pentru înregistrarea voluntară în Registrul Național al Rețetelor Consacrate (RNRC). Noțiunea de “rețetă consacrată românească” – se referă la acel produsul alimentar românesc fabricat cu respectarea compoziției utilizate cu mai mult de 30 de ani înainte de data întrarii în vigoare a ordinului. Produsele alimentare înscrise în RNRC vor fi comercializate cu un logo distinct pe ambalaj cum se poate vedea mai jos.

reteta_consacrata_produs_alimentar_food_news_romaniaDirecţia Generală Industrie Alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, înfiinţează şi administrează R.N.R.C., care se publică pe site-ul MADR la secţiunea „Industrie Alimentară” şi se actualizează lunar. Aceiași direcție va întocmi lista reţetelor consacrate româneşti, pe baza propunerilor organizaţiilor profesionale din domeniu, pentru fiecare categorie de produs, pe care o publică pe site-ul MADR, însoţită de documentaţia tehnică. Lista reţetelor consacrate româneşti se actualizează periodic, la interval de 6 luni, pe baza propunerilor operatorilor din sectorul alimentar, însoţite de documentaţiile tehnice, care se aprobă de Direcţia Generală Industrie Alimentară.

Operatorul din sectorul alimentar care doreşte să se înscrie în R.N.R.C. trebuie să depună la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în raza căreia se realizează produsul alimentar, următoarele documente, în 3 exemplare:
a) opis cu documentele depuse;
b) cererea tip pentru înregistrare în R.N.R.C. pe cod categorie şi cod produs, prevăzută în anexa nr. 1;
c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care doreşte atestarea unui produs alimentar după o reţetă consacrată românească, este autorizat/înregistrat conform cerinţelor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;
d) contractul de prestări servicii cu un laborator autorizat, de terţă parte;
e) reţeta consacrată, fluxul tehnologic şi utilajele necesare fabricării reţetei;
f) schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea reţetei;
g) capacitatea de producţie a produsului reţetă consacrată, exprimată în kg/litri/zi;
h) certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului;
i) actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie.

Pentru mai multe detalii despre acest ORDIN puteți afla aici.

Bibliografie:

MDAR.ro

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.