internship_guvernul_romaniei_ponta_food_news_romaniaGuvernul României a lansat astăzi primul program oficial de internship din administrația centrală. Implicarea tinerilor cu potențial în activitățile guvernamentale la nivel central reprezintă o practică desăvârşită deja în instituții administrative din întreaga lume.
Participarea la activitățile interne ale Guvernului României reprezintă o experiență unică și te va ajuta sa înțelegi din interior mecanismul de funcționare al administrației la nivel central.
Programul Internship@Gov.ro are drept misiune formarea unui corp de elită alcătuit din studenți și tineri absolvenți cu potențial în vederea îmbunătățirii calității actului de guvernare şi a pregătirii acestuia pentru o carieră ulterioară în administraţia publică centrală şi locală din România.
Programul oferă o șansă unică de a câștiga experiență profesională valoroasă și de a dobândi aptitudini de guvernare. Acesta este gândit în așa fel încât tinerii să înțeleagă mecanismul de funcționare de la nivel central în vederea integrării lor în sistem.

În acest sens, se urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

  • oferirea unei experiențe directe și unice pentru tineri prin implicarea acestora în cadrul activităților întreprinse la Palatul Victoria;
  • dobândirea de experiență și cunoștințe practice de către tineri, precum și facilitarea înțelegerii de către aceștia a procesului de guvernare;
  • cultivarea spiritului civic al tinerilor cu potențial pentru motivarea acestora în a se desăvârși profesional în România.

Stagiile de internship desfășurate la Palatul Victoria se întind pe durata a două luni (iulie-septembrie) și sunt neremunerate. În acest interval, stagiarii lucrează respectând programul de lucru al departamentului în care sunt repartizați, în general între intervalul orar 09.00 – 17.00 de luni până vineri. Stagiile debutează cu o conferință introductivă privind activitățile Guvernului României, respectiv cele ale Cancelariei Prim-ministrului și ale Secretariatului General al Guvernului. La final, stagiarii sunt repartizați în cadrul departamentelor sau serviciilor care i-au selectat. Fiecare stagiar se află sub responsabilitatea unui îndrumător.
Tinerii selectați vor fi repartizați în raport cu competențele acestora într-una dintre următoarele structuri din interiorul Palatului Victoria: Cancelaria Primului Ministru, Secretariatul General al Guvernului, Biroul de Presă, Cabinet purtător de cuvânt, Cabinet consilier de stat pe probleme economice, Cabinet consilier de stat pe probleme de sănătate, Cabinet consilier al Prim-ministrului pe probleme sociale, Compartimentul Asistență Juridică, Acte Normative, Compartimentul Proiecte și Programe cu Finanțare Externă, Compartimentul Relații Internaționale / Oficiul Diplomatic, Direcția Strategii Guvernamentale, Direcția Relații cu Publicul, Direcția Servicii Online și Design, Înaltul Reprezentant pentru Republica Moldova, Compartiment audit, control și relații interinstituționale, Serviciul asigurare logistică / Compartimentul Administrativ, Serviciul financiar / Contabilitate, Direcția Contencios și Resurse Umane, Direcția Politici Publice, Direcția Pregătire Ședințe ale Guvernului.

Pentru a participa în cadrul Programului internship@gov.ro, tinerii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  • să dețină cetățenia română;
  • să aibă vârsta de până la 25 de ani la momentul debutului programului;
  • să fie studenți ori tineri absolvenți ai programelor universitare de licență;
  • să cunoască bine cel puțin o limbă străină de circulație internațională;
  • să aibă cunoștințe de bază în domeniul IT (respectiv cunoștințe avansate pentru aplicații la Direcția Servicii Online și Design).

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 01 iulie 2013 (inclusiv). Aplicațiile primite ulterior nu vor fi luate în considerare.

Formularul de înregistrare și mai multe detalii despre acest program le găsiți pe site-ul oficial – internship.gov.ro

 

Sursă info:

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.