Portrait of Dacian Ciolos, Commissioner for Agriculture and Rural DevelopmentParlamentul European, Consiliul de Miniștri al UE și Comisia Europeană au ajuns miercuri la un acord în ceea ce privește reforma politicii agricole comune (PAC) după 2013, anunță un comunicat al Comisiei Europene, această nouă reformă primind numele de “Reforma Cioloș” după comisarul român – Dacian Cioloș – Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Acesta va sosi în România vineri, 28 iunie 2013, unde va avea o întîlnire cu senatorii și deputații membri în comisiile de agricultură din Parlament, o întîlnire cu ministrul Daniel Constantin și reprezentanți ai organizațiilor agricole.

Sunt foarte mulțumit de acest acord care va produce schimbări profunde, ținînd seama de așteptările societății: plăți directe mai echitabile și mai ecologice, consolidarea poziției agricultorilor în cadrul lanțului alimentar și asigurarea unui PAC mai eficient și transparent. Aceste decizii constituie un răspuns ferm al UE în fața provocărilor legate de securitatea alimentară, schimbările climatice, creșterea economică și crearea de locuri de muncă în zonele rurale“, a declarat Dacian Cioloș, Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

O PAC mai echitabilă

Plățile directe vor fi distribuite într-un mod mai echitabil între statele membre, între regiuni și între fermieri, punând capăt “influențelor istorice”:

 • Convergență: distribuția de bugetul PAC se va asigura că nici un stat membru în parte nu primește mai puțin de 75% din media comunitară, până în 2019. La nivelul statelor membre sau al regiunilor, se vor reduce decalajele dintre valorile sprijinului acordat exploatațiilor: ajutorul la hectar nu va putea coborî sub cota de 60 % din media ajutoarelor plătite până în 2019 într-o anumită zonă administrativă sau agronomică. Statele membre vor putea acorda ajutoare mai mari pentru “primele hectare” ale unei exploatații agricole, pentru a oferi un sprijin sporit structurilor mici și mijlocii. Pentru noile state membre, mecanismul SAPS (Simplified Area Payments Scheme – plata unică pe suprafață) va putea fi prelungit până în 2020.
 • Numai fermierii activi vor putea beneficia de schemele de sprijinire a veniturilor. (Lista de activități excluse). Tinerii fermieri vor fi încurajate să înființeze noi ferme, prin instituirea, în toate statele membre, a unui ajutor suplimentar de 25% în primii 5 ani, în plus față de măsurile de investiții existente destinate tinerilor fermieri.
 • Statele membre vor putea acorda, de asemenea, sume mai mari pentru zonele defavorizate. Va fi posibilă alocarea de plăți cuplate unui număr limitat de producții, cu o cuplare specifică de 2 % pentru proteinele vegetale, pentru reducerea dependenței UE de importurile din acest domeniu.

Reforma Cioloș îmbunătățește poziția agricultorilor în lanțul de producție alimentară.

 • Organizațiile profesionale și interprofesionale, vor fi promovate, și, pentru anumite sectoare, vor exista reglementări specifice privind dreptul concurenței (lapte, carne de vită, ulei de măsline, cereale). Aceste organizații vor fi capabile să negocieze contracte de vânzare în numele propriilor membri, având astfel un plus de eficacitate.
 • Cotelor de zahăr vor fi eliminate pînă în 2017, precum și organizarea sectorului zahărului va fi consolidat cu ajutorul unor contracte și acorduri interprofesionale obligatorii.
 • Începând cu 2016, în sectorul vitivinicol, sistemul drepturilor de plantare va fi înlocuit cu un mecanism dinamic de gestionare a autorizațiilor de plantare, implicând profesioniștii într-o măsură mai mare, și va fi aplicabil până în 2030, cu o limită de plantare fixă ​​de 1% pentru viță de vie pe an .

În plus, noi instrumente de gestionare a crizelor vor fi puse în aplicare:

 • Comisia va fi în măsură să autorizeze temporar producătorii pentru a administra volumele introduse pe piață,
 • Furnizarea unei rezerve criză (inclusiv o clauză generală de urgență).
 • În cadrul programelor de dezvoltare rurală, statele membre vor putea să încurajeze agricultorii să participe la mecanismele de prevenire a riscurilor (scheme de sprijin de venit sau fonduri mutuale) și să elaboreze sub-programe desfășurate pentru sectoarele care se confruntă cu probleme specifice.

O PAC mai ecologică – Protejarea mediului

Toate statele membre, toate zonele rurale și toți fermierii vor respecta măsuri simple, pentru o dezvoltare durabilă și combaterea schimbărilor climatice. Între 2014 și 2020, peste 100 de miliarde de euro vor fi investiți pentru a ajuta agricultura să facă față provocărilor calității solului și apei, biodiversitatea și schimbările climatice:

 • “Ecologizarea” a 30% din plățile directe vor fi legate de cele trei practici agricole benefice pentru mediu: diversificarea culturilor, menținerea pășunilor permanente și conservarea a 5%, iar mai târziu 7%, a zonelor de interes ecologic, începând din 2018 sau de alte masuri considerante cel putin echivalente din punctul de vedere al beneficiilor pentru mediu.
 • Cel puțin 30% din bugetul programelor de dezvoltare rurală “, vor trebui să fie alocate pentru măsurile de agro-mediu, sprijinirea agriculturii ecologice sau unor proiecte legate de investiții ecologice sau măsuri de inovare pentru protecția mediului.
 • Măsurile de agro-mediu vor fi intensificate pentru a completa practicile de ecologizare. Aceste programe vor trebui să fie mai eficiente și deci atingere unor obiective mai mari în ceea ce privește protecția mediului (garanție absenței dublei finanțări).

O PAC mai eficientă și mai transparentă
Instrumentele PAC vor permite fiecărui stat membru al UE să îndeplinească obiectivele comune într-un mod eficient și flexibil, ținînd seama de diversitatea celor 27 state membre:

 • Mijloace de finanțare pentru cercetare, inovare și schimbul de cunoștințe va fi dublat.
 • Programele de dezvoltare rurală vor fi mai bine coordonate cu celelalte fonduri europene și abordarea sectorială pe axe va fi înlocuită cu o abordare strategică națională sau regională mai flexibilă.
 • O schemă de ajutor simplificată pentru micii fermieri va fi pusă la dispoziția statelor membre care doresc acest lucru.
 • Toate ajutoarele din cadrul PAC vor fi făcute publice, cu excepția sumelor foarte mici alocate micilor fermieri.

Toate aspectele legate de reforma Cioloș vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014, exceptie făcând noua structură a plăților directe (“ecologice”, sprijinul suplimentar pentru tineri, etc), care se va aplica începând din 2015, pentru a acorda statelor membre timpul necesar pentru a informa fermierii despre noua PAC și pentru a adapta sistemele de gestionare a PAC (CAP management systems).

Sursă info

0 0 votes
Article Rating

Scris de

Lucian Cuibus

Founder and manager at Food News România.
Sunt absolvent al USAMV Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole și al masterului internațional Food Quality Management. Din anul 2013 sunt Doctor în Ingineria Produselor Alimentare, titlu obținut la Alma Mater Studiorum Universitatea din Bologna, Italia.